Dorpsraad

Babberich

Erebogen in Babberich ..... ook in 2019

Het Gilde St.Jan kan terugzien op een gezellig, druk bezocht Schuttersfeest, zowel in de Borg, als bij ’t Centrum Reijmer maar ook de Kermis op het Babborgaplein.

Maandag en dinsdag de optochten door ons dorp met haltes bij de vele erebogen, waar hulde werd gebracht aan het Gilde St.Jan en de bewoners zorgden voor een warm hapje en natuurlijk een drankje.

Dit jaar vierden twee buurtschappen dat ze al heel veel jaren Erebogen plaatsen, De Nereestraat maar liefst al 70 jaar en de Zandakker al 25 jaar. Zowel door het Gilde St.Jan als de bouwers van de erebogen werd hier op de dinsdag nadrukkelijk extra aandacht aan besteed. Zij lieten zien wat de voorbereidingen ( het groen halen, roosjes maken, de boog opzetten en versieren ) hebben opgeleverd : niet alleen gezelligheid onder elkaar maar vooral een prachtige ereboog.

Het feest zit er op, op woensdagochtend waren echt heel veel (bestuurs) leden van het Gilde St.Jan samen met Maurice en Adrie de Borg aan het opruimen, schoonmaken zodat alles weer als vanouds is, directe actie dat siert deze vrijwilligers. Nu de erebogen in de straten van Babberich nog ontdoen van alles en opruimen, de vlaggen naar binnen en alles is weer netjes.

Op naar het Schuttersfeest in 2020, dank aan het Gilde St.Jan, Harmonie St.Franciscus, Drumfanfare St.Jan dat ze samen met ons wederom een prachtig feest hebben beleefd, dank aan onze Verkeersregelaars voor hun trouwe diensten en aan de leiding van de Borg met haar hard werkende dienstverleners tijdens deze dagen.

Bestuur Dorpsraad-Babberich.

 

 

Start naschools sporten en bewegen

Naschools sporten en bewegen voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de Basisschool St.Franciscus Babberich van start.

Op 28 augustus was het zover, het sportveld achter de school was door Willi van Bindsbergen en zijn vrienden keurig ingericht voor diverse demonstraties van allerlei sporten. De leerlingen van de groepen 3 t/m 5 met hun schooljuf kwamen om 13.30 uur enthousiast én nieuwsgierig voor hun eerste introductie, vervolgens 14.30 uur de leerlingen van de groepen 6 t/m 8.

Dit project , sporten en bewegen met kinderen, wordt breed gedragen en omdat dit te laten blijken was de gemeente Zevenaar vertegenwoordigd door wethouder Nanne van Dellen en dorpscontactfunctionaris Anke Voesten, de Basisschool St.Franciscus door haar directeur Mandy van Amptink en de contactpersoon Laura Buiting , de Dorpsraad-Babberich door haar bestuursleden Ton van Dinther, Henk Dukkerhof en Willy van Dinther. Stimulerend was ook de belangstelling van ouders en familieleden van de leerlingen.

Het was een zonnige, warme dag maar Willi van Bindsbergen inspireerde al direct de leerlingen met zijn openingswoorden “ik heb een droom” . In, voor iedereen begrijpelijke woorden, motiveerde hij hen om op een praktische, leuke, plezierige en uitdagende manier te gaan én vooral te blijven sporten, in welke sport dan ook. De leerlingen genoten van het sporten en dat was nou juist de bedoeling, het plezier maar ook het fanatisme straalde er van af.

Dit naschools sporten vindt plaats op het sportveld achter de school op iedere maandag en woensdag vanaf 14.00 uur, iedereen is welkom.

Deze locatie is prachtig, de leerlingen kunnen zo vanaf het schoolplein direct op het sportveld terecht, wel zullen rondom het veld nog voorzieningen worden aangebracht voor de veiligheid van de leerlingen.

Wij zijn Willi van Bindsbergen en de vrijwilligers dankbaar voor het opzetten én realiseren van dit project voor de Babberichse jeugd en rekenen op grote deelname van de leerlingen én belangstelling van de ouders en familieleden.

Van harte aanbevolen en veel succes én plezier, Willy van Dinther.

Start naschools sporten Willi 1 CustomStart naschools sporten Willi 2 Custom

 

 

 

 

MARCELLO HENDRIKS, de nieuwe Koning van het Gilde Sint-Jan en IMKE BURGERS, de nieuwe Jeugd-Koningin

Het traditionele Schuttersfeest is op zondag 1 september , onder goede weersomstandigheden en grote publieke belangstelling begonnen.

Na bezoeken aan Huis den Dijk en Kasteel Halsaf, trok het gehele Gilde Sint-Jan muzikaal zoals altijd begeleidt door de Drumfanfare Sint-Jan en de Harmonie Sint-Franciscus via de Beekseweg naar het Kulturhus de Borg.

Op de Beekseweg voor de Kerk werd het imposante defilé gehouden, onder de gasten waren onder meer burgemeester Luciën van Riswijk , wethouder Nanne van Dellen, ereleden en gemeenteraadsleden.

Na de gezellige ontvangst in de volle Borg vertrok het gehele gezelschap naar het feestterrein ’t Centrum Reijmer , waar het prijs- en koningsschieten plaatsvond.

De Dorpsraad-Babberich feliciteert Koning Marcello Hendriks en Jeugd-Koningin Imke Burgers.                                                      

Schuttersfeest 2019 3 CustomSchuttersfeest 2019 2 CustomSchuttersfeest 2019 1 Custom

 Klik hier voor meer foto's

Schuttersfeest 1-2 en 3 september in Babberich

De lange voorbereidingen zijn in een afrondende fase, de feestzaal in de Borg wordt feestelijk versierd, de erebogen worden in heel Babberich weer geplaatst. Een goede zaak is dat het mogelijk is gemaakt dat er ook dit jaar kermis attracties zijn op ons Babborgaplein. Het gehele veelzijdige Gilde St.Jan samen met de Harmonie St.Franciscus en de Drumfanfare St.Jan zijn er klaar voor om voor en met Babberich er een prachtig feest van te maken.

De Dorpsraad-Babberich met haar partners AED, KoersbalKB17 en Oranjecomité wensen alle inwoners van Babberich een oergezellig, verbroederend en verbindend Schuttersfeest, een traditie voor jong en oud.

Namens deze, Willy van Dinther.

SAMEN ETEN IN BABBERICH, een mijlpaal

27 augustus 2019, Samen Eten in Babberich, al 150 keer, een schot in de roos van Caleidoz. Een bijzonder compliment aan het vrijwilligersteam dat elke 2 weken in een bijzondere, verbindende sfeer een heerlijk en wisselend menu verzorgt. Samen Eten is een sterk houder in de leefbaarheid binnen onze gemeenschap. Het is een genot om de altijd rond de 38 personen aan tafel te zien zitten, gezellig met elkaar pratend en genietend van het eten. Geweldig dat zo velen er iedere 2 weken zijn, dit doet ons goed en vergroot de saamhorigheid.

De Dorpsraad-Babberich feliciteert alle vrijwilligers én deelnemers met deze mijlpaal en is trots op jullie allemaal. Wij komen jullie binnenkort bezoeken om onze betrokkenheid met jullie te tonen en onze waardering persoonlijk te komen over brengen.

Namens de Dorpsraad-Babberich, Willy van Dinther, voorzitter.

 

START NASCHOOLSE SPORTEN IN DE BUITENLUCHT

Woensdag 28 augustus 2019 gaat Willi van Bindsbergen starten met het naschools sporten in de buitenlucht voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8.

De Dorpstraat-Babberich, onze basisschool Sint-Franciscus, onze sportverenigingen en de gemeente Zevenaar ondersteunen dit prachtige project en bevelen het van harte aan. Wij hebben er heel veel aangedaan om u in de afgelopen maanden via onze nieuwsbrief en onze website op de hoogte te brengen van het naschools sporten in Babberich.

Op woensdag 28 augustus is de aftrap van het naschoolse sporten met een demonstratie van alle mogelijkheden van 12.30 uur tot 14.00 uur, alle kinderen maar ook ouders zijn van harte welkom, de demonstratie is op het veldje aan de zijkant van onze basisschool.

De Dorpsraad-Babberich hoopt van harte dat heel veel kinderen met hun ouders of andere familieleden op woensdag 28 augustus er zullen zijn, het is meer dan de moeite waard, ik zal er met enkele collega bestuurders zeker bij zijn.

Willy van Dinther, voorzitter

Agenda

Vind ons op Facebook