Dorpsraad

Babberich

22 JULI 2021 UITZWAAIDAG ST.FRANCISCUSSCHOOL…

st.franciscusschoolDorpsraad

 

Vandaag hebben Stefanie van der Leer, Laura Buiting, Marije Oosterbroek en Mandy van Amptink afscheid genomen van onze St.Franciscusschool.

Namens de Dorpsraad-Babberich heb ik ze mogen bedanken voor het vele goede werk voor onze school en ons dorp , uiteraard kregen deze fantastische vrouwen ook bloemen aangeboden, we gaan ze missen en wensen ze alle succes in hun carriere.

De kinderen van groep 8 zwaaiden af en zullen naar het middelbaar onderwijs gaan en zich verder gaan specialiseren met het oog op een goede toekomst, we wensen ze hierbij veel succes.

Na een voor ons allen moeilijk jaar, wens ik alle kinderen, leerkrachten, begeleiders en ouders een hele fijne, gezellige, zonnige vakantie .

Vanaf het nieuwe schooljaar begroeten wij weer alle kinderen en in het bijzonder ( altijd spannend ) de nieuwe kinderen. Het team is dan ook weer geheel compleet en staat onder leiding van de nieuwe directeur Eva van den Berg.

Willy van Dinther, voorzitter

 

VLOOIENMARKT SPORTPARK DE BUITENBOOM BABBERICH

sv babberich

Op zondag 25 juli 2021 wordt er een Vlooienmarkt gehouden op het Sportpark de Buitenboom van de SV Babberich, Beekseweg 5.

Aanvang 9.30 tot 16.30 uur, iedereen is van harte welkom !!

Terras is open voor een hapje en een drankje.

STATIEGELD ACTIE COOP BABBERICH

CoopDorpsraad

KOOP bij onze COOP Babberich Willie van den Berg en DONEER uw statiegeld aan de DORPSRAAD-BABBERICH.

De statiegeld actie is begonnen, uw donatie wordt door COOP Willie van den Berg verdubbeld om de Leefbaarheid in Babberich te vergroten.

De Dorpsraad-Babberich is U en de COOP dankbaar, met uw steun kunnen we ons nog meer blijven inzetten voor ons prachtige dorp.

Willy van Dinther, voorzitter Dorpsraad

 

Emotioneel afscheid van onze kerk

27 juni 2021, een emotioneel afscheid van onze Kerk, een dierbare en onuitwisbare herinnering

Willy van Dinther, voorzitter Dorpsraad-Babberich

S Franciscokerk sluiting 11.JPG Ab Hendriks CustomS Franciscokerk sluiting 10.JPG Ab Hendriks CustomS Franciscokerk sluiting 08.JPG Ab Hendriks Custom

Update over het coronavirus voor ons Kulturhus

St.Uitv.Beheer KulturhusDorpsraad BabberichLogo de Borg


 

Babberich, 25 juni 2021

Beste lezer,

Nieuwe ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) en de daarmee samenhangende persconferentie van 18-6-2021 maakt dat we u deze update sturen met betrekking tot de gevolgen die dit heeft voor Kulturhus de Borg.
Verdere versoepelingen van de coronamaatregelen door de regering maakt dat er in de Borg weer meer ruimte komt voor activiteiten.

Ingangsdatum is 26-6-2021.

Voor de volledigheid willen wij erop wijzen dat de versoepelingen alleen betrekking hebben op de culturele- en verenigingsactiviteiten. Andere instellingen (school en kinderopvang) en commerciële partijen (fysio, logopedie, bloedprikpost) die gebruik maken van de Borg zullen hun eigen afwegingen maken.

Lees meer...

PERSBERICHT over sluiting St.Franciscuskerk van Babberich

Parochie St.Willibrordus

Zevenaar, 23 juni 2021

Het parochiebestuur heeft aan de Aartsbisschop van Utrecht gevraagd om een decreet uit te vaardigen tot onttrekking van de Franciscuskerk in Babberich aan de goddelijke eredienst. Op 16 juni 2021 heeft de Aartsbisschop dit decreet uitgevaardigd.
Op 27 juni 2021 zal de laatste plechtige Eucharistieviering in deze kerk plaatsvinden.

De kerk is inmiddels verkocht en de koper zal de kerk verbouwen tot een appartementencomplex. Dat betekent dat de kerk ontruimd moet worden. Nadat alle liturgische voorwerpen zijn verwijderd en bijzondere voorwerpen een zorgvuldige bestemming hebben verkregen, zal naar verwachting nog een groot aantal voorwerpen overblijven. Deze zullen verkocht worden. Geïnteresseerden zijn op donderdag, 15 juli aanstaande van 14.00 uur tot 17.30 uur welkom. Op een formulier kan tot uitdrukking worden gebracht in welke voorwerp men interesse heeft en welk bedrag betrokkene daarvoor wilt betalen. Op dezelfde dag zal direct na sluiting vastgesteld worden wie het hoogste bedrag heeft geboden. Die persoon zal rond 19.00 uur gebeld worden met het verzoek om het voorwerp dezelfde avond op te halen. Indien meerdere personen hetzelfde bod hebben uitgebracht, zal er geloot worden.

 

Noot voor de redactie:

Nadere informatie kan desgewenst verkregen worden bij de adviseur herbestemming van het parochiebestuur, de heer Ruud Huisman, tel. 06-53200052

Agenda

Vind ons op Facebook