Dorpsraad

Babberich

ONTSLUITING BOOGSEHOF / KLOOSTERWEIDE / JANSHOF…

Vandaag 29 maart is de Provincie Gelderland middels aannemer van Dalen begonnen met de ontsluiting van de wijk Boogsehof/Kloosterweide en Janshof .

Het verkeer van en naar de Boogsehof, Kloosterweide en Janshof gaat binnenkort dan via de Dorpstraat, er worden verbredingen en verplaatsingen aangelegd om een veilige aansluiting te creëren op de Dorpstraat.

De onder doorgang van Janshof wordt tegelijk afgesloten voor auto verkeer en deze bewoners kunnen dan de parkeerplaats van hun wooncomplex bereiken via de Dorpstraat.

Een lang gekoesterde wens van de Dorpsraad-Babberich gaat in vervulling : een veilige toegankelijke woonwijk en tegelijk de verkeerssituatie een stuk veiliger en overzichtelijker.

Willy van Dinther, voorzitter

 Ontsluiting Boogse Hof 1 CustomOntsluiting Boogse Hof 2 Custom

CORONA – WALNOTENBOOM in BABBERICH.

corona walnotenboomOp 14 plekken in de Gemeente Zevenaar is jn in elk van de 12 kernen en Ooij en Tuindorp deze week een “ CORONA WALNOTENBOOM “ geplant.

Deze bomen zijn een blijvende herinnering aan de bijzondere periode waar wij in leven momenteel.

Er is volgens de gemeente Zevenaar gekozen voor walnotenbomen omdat de walnotenboom een symbool is van wijsheid, liefde, vruchtbaarheid en bescherming. Walnoten hebben een harde schil en een zachte binnenkant. Een mooie verwijzing naar de krachtige kernen van onze gemeente, die gemaakt worden door de mensen die er wonen én leven.

Lees meer...

FASE 2 BOUW KLOOSTERWEIDE VORDERT ….

De bouw van de 2e fase Kloosterweide vordert gestaag en voortvarend, ontwikkelaar en bouwer Zegers ligt op schema.

Kloosterweide belooft een prachtige groene, jonge woonwijk te worden met een diversiteit aan woningen voor jong en oud.Kloosterweide 1 Custom

Lees meer...

KLOOSTERPAD geschoond en veiliger….

Dinsdag 23 maart , de gemeente Zevenaar is begonnen met een grote opschoonbeurt van de bossage langs het Kloosterpad, een lang gekoesterde wens van zowel de Dorpsraad als de Basisschool St.Francisscus.

Boomsnoeien 1 CustomBoomsnoeien 2 Custom

Lees meer...

Groot onderhoud Provinciale weg N811

De Provincie Gelderland is in samenwerking met de Gemeente Zevenaar en de Dorpsraden van het Gelders Eiland en Babberich bezig met de voorbereiding van het groot onderhoud aan de Provinciale weg N811 vanaf het Gelders Eiland tot aan het Witte Kruis Babberich.

Het groot onderhoud is noodzakelijk om de verkeersveiligheid en knelpunten vanaf het Gelders Eiland te verbeteren. In Babberich wordt ook het gedeelte Witte Kruis gelijk mee genomen in verband met sluiting van de bussluis, de aanleg van een bushalte op het Witte Kruis en tegelijk wordt geluid reducerend asfalt aangebracht op het Witte Kruis.

Over dit onderwerp gaat de Provincie met de genoemde Dorpsraden digitaal in gesprek op 18 en 22 maart, bedoeling is dat de genoemde beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 2021 t/m 2023.

Ten overvloede en voor alle duidelijkheid : dit groot onderhoud en aanpassingen hebben NIETS van doen met de ophanden zijnde aansluiting van het Witte Kruis op de A12. De doortrekking én verlegging van het Witte Kruis is een optie waar momenteel actief onderzoeken naar en doorrekeningen op plaatsvinden doch er zijn ook nog alternatieven welke mede serieus bekeken worden. Eerst tegen 2023 zal er wellicht duidelijkheid zijn wat er mogelijk gaat gebeuren.

Niets zal gebeuren zonder vooraf goede communicatie met de inwoners, de Dorpsraad-Babberich is volwaardig gesprekspartner en wij zorgen dat we samen optrekken , ook in grote project na het groot onderhoud.

Willy van Dinther, voorzitter

1 maart 2021 NATIONALE COMPLIMENTEN DAG

nationale complementendag 2021 3nationale complementendag 2021 4

Aan alle verenigingen, stichtingen, vrijwilligers Babberich.

1 maart 2021, Nationale Complimenten Dag. Als vrijwilligers verdienen jullie eigenlijk iedere dag een compliment voor hetgeen jullie doen voor de leefbaarheid en het welzijn in onze hechte dorpsgemeenschap.

Toch wil ik als voorzitter van de Dorpsraad-Babberich jullie vandaag graag persoonlijk mijn complimenten en dank overbrengen. Ssamen trekken we hand in hand op en dat doen we door elkaar te respecteren, te vertrouwen en te waarderen.

Het doet me goed dat we de afgelopen vele jaren op elkaar ingespeeld zijn en een echt team en eenheid vormen én daardoor veel met en voor elkaar bereiken.

Vandaar mijn complimenten aan jullie en ik hoop nog vele jaren in verbondenheid, met groot plezier én inzet met elkaar te mogen blijven werken aan ons dankbaar vrijwilligers werk voor ons prachtige dorp Babberich.

Willy van Dinther.

DE SNEEUW IS VERDWENEN .... DE HONDENPOEP NIET

In de afgelopen korte maar hevige winterperiode hebben we met zijn allen genoten van de dikke laag sneeuw en konden eindelijk weer eens schaatsen op natuurijs.

Vele inwoners van ons dorp hebben elkaar geholpen om de toegangspaden naar huis sneeuwvrij te maken, echter nu de sneeuw overal weg is blijft op voetpaden, fietspaden de hondenpoep achter.

Dorpsgenoten met een scootmobiel of met een rollator of gewone wandelaars hebben veel last van de hondenpoep op de openbare ruimten, derhalve doen wij een dringend beroep op ons allemaal om A.U.B. éénmalig in uw directe omgeving de hondenpoep van de voetpaden op te ruimen zodat we er weer normaal kunnen lopen.

Laten we het met en voor elkaar even doen en we maken onze dorpsgenoten blij, dank u wel.

Dorpsraad-Babberich, Willy van Dinther voorzitter.

Agenda

Vind ons op Facebook