Dorpsraad

Babberich

Enkele aandachtspunten

  • Wilt u alvast donderdag 28 maart 2019 in uw agenda zetten. Wij, de Dorpsraad-Babberich, houden dan de algemene jaarvergadering voor de inwoners van Babberich. Wij willen voor deze avond onze burgemeester, de heer Luciën van Riswijk, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Hij kan dan tegelijk kennismaken met u en onze verenigingen, ondernemers en instanties. Naast de gebruikelijke afhandelingen, willen wij deze avond wat feestelijk opfleuren door de komst van onze burgemeester. Wij hopen dat u en alle verenigingen, ondernemers en instanties in grote getale aanwezig zult zijn om onze burgemeester een warm welkom te geven. De avond begint om 20 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur in ons Kulturhus de Borg.
  • De Dorpsraad-Babberich is een belangrijke gesprekspartner geworden inzake de leefbaarheid. Maar wij willen graag dat u ons handvaten geeft waarover wij met bijvoorbeeld Gemeente, Provincie, Politie in gesprek kunnen blijven of gaan. Heeft u een idee over bijvoorbeeld : het geheel aanpassen aan de verkeersveiligheid in de omgeving Zwanenwaay, Franciscusstraat, De Nereestraat, het aanpassen van de verkeersveiligheid rondom St.Janshof en ontsluiting Boogsehof, het aanleggen van dan wel veiliger maken van kinderspeelplaatsen, het aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats i.v.m. de aanstaande verkeersaanpassingen Dorpstraat/Beekseweg/Babborgaplein, de woningbouw voor jongeren en ouderen ( waar zou dat kunnen en is daar belangstelling voor ), zo maar een aantal zaken die al wel lopen en waarover al veel is gesproken maar met uw steun en idee het ook conform geregeld gaat worden. Wellicht heeft u over andere belangrijke zaken ook een goed idee of voorstel, doe a.u.b. mee, praat mee, graag maken wij met u een afspraak.
  • Klompenpad Babberich, zaterdag 26 januari 2019 wordt een proef route gelopen, belangstellenden die willen deelnemen kunnen zich verzamelen om 11 uur bij ’t Centrum Reijmer te Babberich, de start is aldaar en ook het einde van de wandeltocht van ongeveer 5-6 kilometer. Van harte aanbevolen en u bent welkom.
  • Bij onze Sint-Franciscuskerk zullen in de komende maand vaste fietsenstallingen worden geplaatst, onze Dorpsraad-Babberich is momenteel volop bezig om deze wens van het Parochiebestuur te realiseren, onze Kerkbezoekers kunnen dan hun fietsen beter en ordelijk plaatsen.
  • Het Carnaval komt er aan, onze CV de Schuumneuzen hebben, na de succesvol en druk bezochte Pronkzitting, er zin in om ook een mooi Carnavalsfeest te organiseren voor iedereen in Babberich. Wij als Dorpsraad-Babberich komen daarop uitvoerig terug in onze nieuwsbrief rond 21 februari.
  • Iedere maand willen wij in een aparte bijlage extra aandacht schenken aan onze Babberichse verenigingen, ondernemers, instanties, bijzondere vrijwilligers. Wilt u ook eens extra aandacht, stuur ons dan een A4 tekst op of neem contact op en wij zullen zorgen dat het wordt verzorgd, doe mee aan ons verzoek, het is een mooi initiatief vinden wij.

Agenda

Vind ons op Facebook