Dorpsraad

Babberich

Klompenpad Babberich

De Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is in samenwerking met de Dorpsraad-Babberich met een aantal inwoners van Babberich bezig met het ontwikkelen van een nieuw Klompenpad.

De groep enthousiaste wandelaars en vrijwilligers breidt zich gestaag uit en er zijn al een tweetal nieuwe wandelroutes uitgezet en de groep heeft deze al gedeeltelijk verkend. De nieuwe wandelroutes maken het landschap, ecologie en cultuurhistorie beleefbaar voor de bewoners en recreanten.

Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarisch landschap die zoveel mogelijk over onverharde wegen lopen.

Voor ons dorp heeft de groep als start en finish gekozen ’t Centrum Reijmer, een vast en waardevol gegeven.

Nu het duidelijk is geworden dat er zeer zeker een prachtig Klompenpad in Babberich komt, zoeken wij nog meer liefhebbers en vrijwilligers, wilt u meedoen, meld u zich dan aan bij de heer Pierre Jans 0316-248486, hij coördineert met Tonnie Burgers namens de Dorpsraad-Babberich het geheel samen met mevrouw Dagmar Kroezen van de SLG.

Bestuur Dorpsraad-Babberich, Willy van Dinther voorzitter.

Agenda

Vind ons op Facebook