Dorpsraad

Babberich

Babberich Nieuws april 2019

  1. Inzake de bussluis zijn dan nu, eindelijk zal er gezegd worden, de zo broodnodige verbodsborden voor auto’s, vrachtauto’s, tractoren geplaatst aan weerszijden van de Zwanenwaay. Het is een eerste stap en natuurlijk rekenen we er op dat er gehandhaafd gaat worden. In een volgend stadium zal er gekeken moeten worden naar een betere oplossing voor de verkeersproblematiek in dit gedeelte van ons dorp.

  2. De bouw in de wijk de Kloosterweide is volop aan de gang. In samenspraak met de bewoners van de Middag, zijn nu ook wegomlegging borden geplaatst voor bouw- en vrachtverkeer, deze mogen nu niet meer via de beide toegangswegen de Middag door, doch doorrijden tot aan St.Janshof en dan de bouwweg richting Kloosterweide gebruiken. Mochten er toch nog overtreders komen, dan graag direct melden.

  3. Op dit moment is Zegers Bouw bezig met het bouwen van woningen en ook wordt op vrije kavels gebouwd. Na realisatie, zo rond november, zal de gemeente dit gebied bouwrijp maken. Hierin is ook begrepen de ontsluiting van dit gebied op de Dorpstraat, ook de aansluiting van de parkeerplaats St.Janshof op de Dorpstraat wordt mede bekeken, verder zal kritisch gekeken worden naar de ligging van de trottoirs en de aansluiting op het Kloosterpad (bij nr.9). Over alle aanpassingen en wijzigingen wordt u vooraf geïnformeerd.

  4. Ook de verkeersproblematiek in de Veldhuizenseweg is door ons aangekaart en ook aan dit belangrijke onderwerp voor dit gedeelte van Babberich wordt door de gemeente aan gewerkt.

  5. De verkeersaanpassingen Dorpstraat, veilige ruime oversteekplaats nabij Coop, verkeersaanpassingen en invoegingen Beekseweg nabij Coop en Kerk, zouden beginnen in de maand juni maar op verzoek van onze ondernemers zal dit voor Babberich belangrijke werk door de Provincie nu starten na het schuttersfeest in september.

  6. Aan te bevelen activiteiten:

  • Babberich ’t Centrum Toernooi darten op zaterdag 13 april in ’t Centrum Reijmer, inloop 18 uur, start 19 uur, het betreft hier open darts, recreanten darts en dames darts, inschrijfgeld € 7,50 pp, zie ook de flyer op onze website www.dorpsraad-babberich.nl

  • Kulturhus de Borg eveneens op zaterdag 13 april Concert van de Harmonie St.Franciscus en het Opleidingsorkest, aanvang 20 uur, de toegang is gratis, thema is filmconcert At The Movies, zie ook de flyers op onze website www.dorpsraad-babberich.nl

  1. Babberich schoonmaakactie, er zijn op dit moment gesprekken aan de gang o.m. met de Dorpsraad, Basisschool St.Franciscus en anderen om op een zaterdag in april een grote schoonmaakactie in het openbare van Babberich te organiseren. Wellicht komt die datum uit op zaterdag 13 april, zodra hierover wat nader bekend wordt melden wij dat u en op onze website www.dorpsraad-babberich.nl

  2. Inzake de harmonisatie en herijking van het subsidiebeleid zullen, zoals op de informatie avonden door de gemeente is medegedeeld, de nieuwe regels en het beleidskader waarschijnlijk door de gemeenteraad van juli worden vastgesteld, wij houden u van de voortgang op de hoogte.

Graag zien wij u allemaal op de feestelijke bijeenkomst 28 maart aanstaande in ons Kulturhus de Borg, in de bijlage is uw uitnodiging en het programma bijgevoegd.

Tot dan en hartelijke groet, Willy van Dinther, voorzitter.

Agenda

Vind ons op Facebook