Dorpsraad

Babberich

Babberich nieuws augustus 2019

Dag beste mensen,

Er zijn de afgelopen maand een paar mooie bijeenkomsten geweest in ons dorp, inzake de verkeersveiligheid en het vrachtverkeer vanaf het Gelders Eiland, welke door zeer velen van u zijn bezocht, dank voor uw betrokkenheid in deze beide belangrijke zaken.

 1. Tijdspad werkzaamheden Dorpstraat/Beekseweg: ( bijeenkomst 25-06-19)

 2. Fase 1 in de binnenbocht, start maandag 16 september, gereed uiterlijk 4 oktober, verkeer rijdt over de rijstrook richting A12 m.b.v. verkeersinstallaties, ook worden kabels en leidingen       verlegd

 • Fase 2 in de buitenbocht, start maandag 7 oktober, gereed uiterlijk 25 oktober, verkeer rijdt over de rijstrook richting Zevenaar ook hier m.b.v. verkeersinstallaties en ook hier worden kabels en leidingen verlegd.

 • Fase 3 totale afsluiting i.v.m. frees- en opbreekwerk, start zaterdag 26 oktober vanaf 14 – 22 uur ( de winkels zijn zaterdagochtend nog gewoon bereikbaar ), géén nachtwerk i.v.m. geluidshinder voor de inwoners in de kom. Rijbaan blijft echter wel geheel afgesloten, ook de verkeersregelaars blijven staan i.v.m. veiligheid.

 • Aansluitend het aanbrengen van de deklaag en de markeringen, start zondag 27 oktober vanaf 8 – 20 uur, ook zal alles opgeruimd worden. Rijbaan vanaf 20 uur weer open.

 1. Vorderingen ontsluiting Gelders Eiland, doortrekking/verlegging, fijnstof, vrachtverkeer: ( bijeenkomst 01-07-19)

 • Op deze bijeenkomst hebben alle belangstellenden op een viertal kaarten hun wensen, vragen, opmerkingen kunnen invullen, dit geheel wordt door de Provincie in samenspraak met de Gemeente verwerkt en meegenomen in het advies, verder zal de Provincie en de Gemeente in september met de Dorpsraad-Babberich in overleg gaan, het is denkbaar dat dan ook de Dorpsraden van het Gelders Eiland en de actiegroep Trap op de Rem hierbij aansluiten, wij houden u van de uitkomsten op de hoogte.

 1. De AED Collecte in Babberich, heeft het mooie bedrag van € 1045,-- opgebracht, namens de AED Werkgroep danken Gerda Jongboer en Ria Derksen de 18 collectanten voor hun vrijwilligerswerk en alle gulle gevers in ons dorp inclusief onze camping gasten.

 2. KoersbalKB17 / COOP Babberich, de statiegeldactie is begonnen en duurt juli, augustus en september, u kunt bij onze COOP uw statiegeld doneren aan KoersbalKB17, dank u wel namens KoersbalKB17, Jan Elfrink en Fred Burgers.

 3. In de bijlage informatie over NASCHOOLS SPORTEN in Babberich én de op handen zijnde nieuwbouw fase 2 in de MIDDAG-WEST van Zegersbouw, beiden zeer belangrijk voor de leefbaarheid in Babberich, meldt u zich a.u.b. aan.

 4. Waarschuwing, na een aantal aangebrachte verkeersmaatregels en nog binnenkort, is door de gemeente de BUSSLUIS weer uit gegraven, waardoor fietsers en ander verkeer dan bussen er niet meer doorheen kunnen, dus let a.u.b. op, binnenkort volgen nog nadere maatregelen in deze.

 5. Beoogde sluiting St.Franciscuskerk per 01-01-2021, u hebt ongetwijfeld het slechte nieuws voor onze geloofsgemeenschap via de media gelezen, de Dorpsraad-Babberich gaat zeer binnenkort met de vele betrokkenen en/of eigenaren in gesprek hierover om te bekijken wat voor mogelijk- en onmogelijkheden er kunnen zijn, u hoort nader van ons.

 6. Processierupsen plaag en andere storende zaken, gaarne rechtstreeks via fixi.nl melden bij de gemeente Zevenaar, mocht er geen gehoor aan worden gegeven, dan even ons melden a.u.b.

Dan wens ik u allemaal, namens de Dorpsraad-Babberich, onze commissies en partners, een fijne, zonnige en gezellige vakantie, tot ziens/ horens,

Willy van Dinther.

Agenda

Vind ons op Facebook