Dorpsraad

Babberich

Babberichse KWF collectanten gehuldigd

Vrijwilligers, daar zijn er in ons dorp gelukkig heel veel van. Collecteren voor verenigingen en instellingen is veruit het lastigste voor onze vrijwilligers. Huis aan huis met een glimlach en maar hopen dat onze inwoners voor het goede doel of voor een vereniging doneren.

De afgelopen week werden vijf vrijwilligers uit Babberich gehuldigd omdat zij al veertig jaren collecteren voor de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, beter bekend als KWF. Terecht werden onze dames Maria Tanck(72), Dinie Kloppenburg(73), Willy Bouwman(64), Dinie Schipper(72) en Doortje Bodd(81) in het zonnetje gezet en gehuldigd voor veertig jaren trouw vrijwilligerswerk als collectanten.

Zij ontvingen allemaal de gouden speld en een zilverkleurige collectebus als blijk van grote waardering.

Onze Dorpsraad-Babberich sluit zich volledig aan bij de gevoelens van dankbaarheid en bedanken onze vijf Babberichse dames voor hun inzet de afgelopen veertig jaren.

Babberich is terecht trots op deze dames en alle andere vrijwilligers, waarop wij in ons dorp altijd kunnen rekenen.

Willy van Dinther, voorzitter.

 

Agenda

Vind ons op Facebook