Dorpsraad

Babberich

Babberich nieuws september 2019

De vakantieperiode zit er alweer bijna op, onze basisschool is weer begonnen en onze verenigingen beginnen weer met alle energie aan een nieuw seizoen. In de bijlage treft u informatie aan over Praktijk de Straal/de Adelaar Complementaire Geneeswijzen, onze gehuldigde KWF collectanten en Onderlinge Biljartclub “De Treffers”. We staan aan de vooravond van ons traditionele jaarlijkse Schuttersfeest, u krijgt allemaal via het Gilde St. Jan nog het volledige programma aangereikt én wij hebben het ook in onze agenda geplaatst.

Op maandag 16 september wordt gestart met de uitvoering van de verkeersaanpassingen Dorpstraat/Babborgaplein/Beekseweg en duren tot en met zondag 27 oktober. In de vorige nieuwsbrief heb ik u precies aangegeven in welke gedeeltes dit werk wordt uitgevoerd, houdt u rekening met de tijdelijke verkeersaanduidingen.

Inmiddels hebben de eerste informatieve besprekingen Pastorale Raad / Dorpsraad Babberich inzake een beoogde herbestemming van onze St. Franciscuskerk plaatsgevonden en worden begin september vervolgd. U wordt door ons op de hoogte gehouden. Onze voormalige Pastorie van de Kapucijnen is inmiddels verkocht en zal gebruikt worden als één wooneenheid.

Op dinsdag 20 augustus heeft op het gemeentehuis Zevenaar een gesprek plaatsgevonden met de Gemeente en Provincie inzake een uitleg over de uitkomsten van de op 1 juli gehouden bijeenkomst in ’t Centrum Reijmer betreffende het Witte Kruis en eventuele alternatieven, wij krijgen over een aantal weken daarover een samenvatting, waarvan wij u dan weer in de volgende editie van onze nieuwsbrief verslag doen.

Zoals u wellicht al is opgevallen is er in ons Kulturhus de Borg door Maurice en Adrie met de vrijwilligers een begin gemaakt aan het verfraaien, gezelliger maken van de Borg met schilderijen, foto’s en posters, ook is het pand onlangs beveiligd met camera’s. Verder zal ook onder meer de bar vernieuwd gaan worden. Behalve om acties werd er in de jaarvergadering ook gevraagd om de bestuurlijke kracht van de Borg op orde te brengen. Conform dit dringende verzoek wordt er door een commissie in nauwe samenwerking met de huidige (slechts) 4 bestuursleden hard gewerkt aan de noodzakelijke personele completering van de Raad van Toezicht, het SKB en het SUB van de Borg, welke dan zal gaan bestaan uit 15 bestuursleden uit onze gehele gemeenschap met een diversiteit aan kunde. Alle 15 leden in de drie genoemde bestuurslagen van de Borg gaan eendrachtig en samen werken en zullen een grote steun en stimulans gaan worden voor Maurice en Adrie, zij verdienen die ondersteuning om de bedrijfsuitvoering goed te kunnen verzorgen. Deze forse personele uitbreiding is dringend noodzakelijk om de Borg meer uitstraling en gezelligheid te bezorgen én een goedeorganisatie te waarborgen, u wordt over de ontwikkelingen hierin op de hoogte gehouden.

Wonen maar ook leven in Babberich, tot de volgende keer,

Willy van Dinther, voorzitter.

Agenda

Vind ons op Facebook