Dorpsraad

Babberich

4 Mei 2020 ...............5 Mei 2020

Op 14 april 2019 herdachten wij in Babberich, de drie Britse gevechtspiloten die werden neergeschoten ter hoogte van de Beekseweg 33 op 14 april 1940 , 79 jaar na dato, een maquette is blijvend aangebracht ter nagedachtenis aan deze oorlogshelden.

Babberich één van de grensplaatsen waar de Duitse soldaten ons land binnen marcheerden over de dijk Emmerichseweg richting Zevenaar en onder begeleiding van tanks en gevechtsvliegtuigen. Het leven in Nederland kreeg een totaal andere onverwachte wending en niemand kon toen bevroeden dat deze alles omvattende wereldoorlog voor ons maar liefst vijf jaar zou duren. Angst, armoede heerste maar de eendracht onder elkaar groeide. Onze ouders, grootouders en overgrootouders verdienen onze grote waardering voor alles wat ze voor ons hebben gedaan.

Vijf jaar elkaar helpen, schuilkelders in en uit, steeds hopend op een einde van deze wrede oorlog, waarbij veel onschuldige burgers en heldhaftige soldaten het leven lieten, daarom herdenken en gedenken we op 4 mei .

Ons 4 & 5 mei comité had juist nu samen met u 75 jaar willen herdenken in Babberich bij de maquette aan de Beekseweg 33 maar het rond jagende coronavirus dwingt ons tot een lange “op de plaats rust”. Oók nu heeft ons leven een totaal andere onverwachte wending gekregen en ook nu groeit nog meer dan ooit de eendracht onder én de verbondenheid met elkaar in ons dorp

Hetgeen Nederland in de jaren 1940-1945 heeft moeten doorstaan, de ontberingen, het verdriet, de angst en het verlies van heel veel dierbaren is met geen pen te beschrijven máár het samen optrekken, de eensgezindheid, de wil om samen het kwaad te bestrijden, sterkte ons toen en we overwonnen. Ook het wereldomvattende coronavirus zullen we op dezelfde manier en inzet overwinnen.

We hebben al zo vaak laten zien, hoe sterk we zijn als het er toe doet in velerlei opzichten.

Laten we altijd in respect op 4 mei herdenken, gedenken én nooit vergeten, laten we altijd op 5 mei onze zo normaal geworden vrijheid vieren en koesteren.

Willy van Dinther, voorzitter Dorpsraad-Babberich.

Agenda

Vind ons op Facebook