Dorpsraad

Babberich

1995-2020 DORPSRAAD-BABBERICH

Begonnen op 15 november 1993 als een werkgroep Leefbaar Babberich en gesprekspartner in zaken zoals leefbaarheid, verkeer en de Betuwelijn.

Op 25 mei 1994 is deze werkgroep opgeheven en in samenspraak opgegaan in de Dorpsraad-Babberich in oprichting.

Na een periode van 8 maanden waarin de doelen werden gesteld, is dan de oprichting van de Dorpsraad-Babberich op 23 januari 1995 definitief een feit.

25 jaar later is de Dorpsraad-Babberich een niet weg te denken vereniging in Babberich die zich met hart en ziel inzet voor het welzijn en leefbaarheid in de ruimste zin des woord.

Een verbindende factor binnen het sociaal culturele leven en een volledig gewaardeerde en gerespecteerde gesprekspartner bij de Verenigingen, Gemeente, de Provincie, instellingen en bedrijven.

Babberich én de Dorpsraad , vertrouwd, respectvol, succesvol, verbindend met elkaar, in 25 jaar samen opgebouwd .

Bestuurders van het eerste uur zoals Tonnie Burgers, Annie Scholten, Cees Jongboer, zijn nog steeds actief binnen de Dorpsraad, anderen zijn nog volop bezig in het verenigingsleven, allemaal met dezelfde doelstelling : we wonen in Babberich, we leven in Babberich, we zetten ons in als vrijwilliger in Babberich.

Uiteraard laten wij ons ZILVEREN JUBILEUM niet zomaar ongemerkt voorbij gaan, echter we zitten in een coronavirusperiode welke we nog nooit hebben meegemaakt, daardoor mogen veel activiteiten niet plaatsvinden, u kunt er op rekenen dat als de beperkingen door de overheid worden opgeheven, wij met u het glas zullen heffen uit dankbaarheid voor 25 jaar intens samenwerken in ons dorp.

Ik wil graag heel Babberich feliciteren met dit jubileum, immers we hebben het samen met u gedaan de afgelopen 25 jaar, ik ben trots op mijn 10 mede bestuurders en op mijn 20 mede vrijwilligers, die een hecht team vormen en veel werk verzetten, het is voor mij een grote eer om voorzitter te mogen zijn en dit team stimuleert mij enorm om alles voor u en met u voor ons dorp te doen en ik hoop nog heel veel jaren.

Willy van Dinther, voorzitter.

Agenda

Vind ons op Facebook