Dorpsraad

Babberich

KERSTMIS 2020

Iedereen kijkt altijd uit naar het Kerstfeest en de Jaarwisseling. Het zal dit jaar totaal anders gaan verlopen dan we

gewend waren, in heel kleine kring en in huis.

Dat vinden we helemaal niet fijn. Des te meer realiseren wij ons dat in ons dorp heel veel mensen alleen zijn, zich

eenzaam voelen, ziek zijn, problemen hebben, verdrietig zijn én er vooral niet mee naar buiten treden.

Deze “onzichtbare” mensen voelen zich fysiek en geestelijk minder goed, hebben het gevoel er niet bij te horen en

hebben nauwelijks of geen sociale contacten.

De Dorpsraad-Babberich is er voor iedereen én hanteert het alleszeggende motto: wonen én leven in ons dorp, dat

doen we samen, met én voor elkaar. Hier mag niemand zich alleen voelen, we moeten op elkaar kunnen rekenen.

Om deze doelstelling werkelijkheid te laten worden, geven wij u een welgemeend “uit ons hart” Kerst geschenk.

Dit als teken dat wij er altijd voor u zijn, u waar mogelijk steunen en tonen dat u één van ons bent.

Kerstactie 2020 1Kerstactie 2020 2Kerstactie 2020 3

 

Deze prachtige spontane Kerstactie is tot stand gekomen op initiatief van de Dorpsraad-Babberich. Zoals altijd

gesteund door een grote groep vrijwilligers die er altijd zijn als het gaat om klaar te staan voor onze dorpsgenoten.

Weken van voorbereiding en heel veel werk is verricht door onze kinderen van de basisschool Sint-Franciscus en

door onze werkgroep bijzondere activiteiten.

Bijzonder is dat de werkgroep zieken van onze Sint-Franciscuskerk zich bij ons voor deze actie heeft aangesloten.

Hierdoor kunnen wij nu ook inwoners bezoeken die buiten Babberich verblijven, bijvoorbeeld in de Liemerije of Meulenvelden.

Met grote trots en blijheid bezorgen wij u dit Kerstgeschenk, ook de Voedselbank hebben we niet vergeten. We hopen dat wij hebben bijgedragen aan het juiste Kerstgevoel in deze voor ons allen zeer moeilijke en onvoorspelbare tijd. Wij hebben het graag voor u gedaan !

Willy van Dinther, voorzitter

 

Kerstactie Babberich 2020 is mede tot stand gekomen door :

 Kinderen van onze basisschool St. Franciscus

 Lex Hendriks Groente en Fruit

 Mark en Mariska M4flowers Brummen

 COOP Babberich Willie van den Berg

 Paul Mulder zanger en gitarist

 Adviesbureau Facilitaire Diensten Babberich

Oranjefonds

 Ziekengroep Sint-Franciscus Kerk

Kulturhus de Borg

Werkgroep vrijwilligers bijzondere activiteiten

Netterden Zand en Grind Bert Snippe

Dorpsraad-Babberich

  

Lieve mensen, wij wensen u allemaal :

  • Goede gezondheid en veiligheid omgeven door uw vertrouwde en behulpzame mensen

 

  • Hele fijne Kerstdagen in kleine kring omringd door mensen die u lief hebben

 

  • Een rustige doch gezellige Oudjaarsavond, dit keer zonder vuurwerk

 

  • Dat iedereen zich zal blijven houden aan de voorschriften die van kracht zijn inzake de COVID-19 en dat er op u gelet wordt én aandacht besteed wordt

 

  • Een gelukkig, gezond, liefdevol en saamhorig nieuwjaar 2021 met iedereen die u lief heeft en is.

 

Agenda

Vind ons op Facebook