Dorpsraad

Babberich

“ PROBLEEM HONDENPOEP “

Een aantal dorpsgenoten ( beslist géén hondenhaters ) heeft gevraagd of ik het probleem hondenpoep in ons dorp onder uw aller

aandacht wilde brengen.

Zij melden het navolgende:

Ondanks dat de meeste hondenbezitters netjes met een “zakje” aan de riem hun hond uitlaten, lijkt het er op dat dit zakje in een

aantal gevallen niet of nauwelijks wordt gebruikt.

De overlast van hondenpoep op voetpaden en stoepen lijkt steeds erger te worden, want niet alleen de kans is groot dat je in een

verse drol stapt doch het hoort ook niet, uw dorpsgenoten vragen dan ook vriendelijk of iedereen de hondenpoep direct wil opruimen

in het bekende zakje of anderszins.

Wij vragen van u het navolgende:

Wij zijn er in ons dorp voor en met elkaar, onze vrijwilligers zorgen dat heel Babberich zwerfafval vrij is, maar laten diegenen die

zo’n trouwe hond hebben ( en daar ben ik er een van ) de moeite nemen om aan het verzoek van onze dorpsgenoten te voldoen,

namens iedereen hartelijk dank.

Willy van Dinther, voorzitter Dorpsraad-Babberich.

Agenda

Vind ons op Facebook