Dorpsraad

Babberich

Groot onderhoud Provinciale weg N811

De Provincie Gelderland is in samenwerking met de Gemeente Zevenaar en de Dorpsraden van het Gelders Eiland en Babberich bezig met de voorbereiding van het groot onderhoud aan de Provinciale weg N811 vanaf het Gelders Eiland tot aan het Witte Kruis Babberich.

Het groot onderhoud is noodzakelijk om de verkeersveiligheid en knelpunten vanaf het Gelders Eiland te verbeteren. In Babberich wordt ook het gedeelte Witte Kruis gelijk mee genomen in verband met sluiting van de bussluis, de aanleg van een bushalte op het Witte Kruis en tegelijk wordt geluid reducerend asfalt aangebracht op het Witte Kruis.

Over dit onderwerp gaat de Provincie met de genoemde Dorpsraden digitaal in gesprek op 18 en 22 maart, bedoeling is dat de genoemde beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 2021 t/m 2023.

Ten overvloede en voor alle duidelijkheid : dit groot onderhoud en aanpassingen hebben NIETS van doen met de ophanden zijnde aansluiting van het Witte Kruis op de A12. De doortrekking én verlegging van het Witte Kruis is een optie waar momenteel actief onderzoeken naar en doorrekeningen op plaatsvinden doch er zijn ook nog alternatieven welke mede serieus bekeken worden. Eerst tegen 2023 zal er wellicht duidelijkheid zijn wat er mogelijk gaat gebeuren.

Niets zal gebeuren zonder vooraf goede communicatie met de inwoners, de Dorpsraad-Babberich is volwaardig gesprekspartner en wij zorgen dat we samen optrekken , ook in grote project na het groot onderhoud.

Willy van Dinther, voorzitter

Agenda

Vind ons op Facebook