Dorpsraad

Babberich

GELDERSE STATENLEDEN BEZOEKEN BABBERICH

De Dorpsraad-Babberich verenigd met een aantal bewoners van de Dorpstraat en Witte Kruis zijn in het 4e kwartaal 2020 met zijn allen in gesprek geweest om de Verkeersoverlast in Babberich nu eens helder in kaart te brengen, daarbij werden ze deskundig gesteund met de hulp van Ilone Willemsen en Ruud Westerhof van de Gemeente Zevenaar. Uit dit overleg kwam naar voren dat de Dorpsraad zich ditmaal maar eens rechtstreeks moest gaan richten op de Statenleden van Gelderland. Uit deze overleggen werd een kleinere projectgroep samengesteld bestaande uit Maikel Swaters, Ton van Dinther, Henk Dukkerhof, Pieter van en Willy van Dinther, we verzonden een urgentie brief naar de Statenleden, verrassend kwam er al op 5 januari 2021 een reactie waarin men deDorpsraad vroeg om de hele verkeersproblematiek gedetailleerd aan hen te presenteren.bezoek prov 4 Custombezoek prov Custom

 

bezoek prov 3 Custom

De projectgroep heeft er 7 weken aan gewerkt om het duidelijk met alle knelpunten weer te geven mét onze tussenoplossingen en eindoplossing, ondersteund met foto’s vanaf het jaar 2013 !. Dit alles werd door de Dorpsraad in een “bidbook” op 28 februari 2021 aan de Statenleden aangeboden en gelijk het vriendelijke doch dringende verzoek om naar Babberich te komen om het “bidbook”samen met ons te bespreken en met eigen ogen de situaties te bekijken.

Het zorgvuldig en deskundig samengesteld “bidbook” was een schot in de roos, de Dorpsraad-Babberich kreeg pakweg medio maart 2021 antwoord dat op basis van de door ons weergegeven situaties de Statenleden het niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk vonden om op korte termijn naar Babberich te komen.

Op 21 april 2021 mocht ik als voorzitter van de projectgroep verkeersoverlast de delegatie van Provinciale Staten bestaande uit Gerrit Averesch, Stan Hellegers, Mark Smits, Freek Rebel en Ilone Willemsen van de Gemeente Zevenaar van harte welkom heten in ons Kulturhus de Borg, alwaar met een beker koffie en met in achtneming van de coronaregels, het “bidbook” via Powerpoint werd gepresenteerd door Maikel Swaters en Pieter van Lent en met elkaar besproken, vervolgens hebben we in dit gezelschap een wandelroute gemaakt langs de knelpunten Beekseweg , Dorpstraat en Witte Kruis en zo kregen de Statenleden een juist beeld hoe erg de verkeerssituaties in ons dorp zijn.

Een belangrijke stap is gezet door de Dorpsraad verenigd met een aantal bewoners van Dorpstraat, Beekseweg en Witte Kruis, conclusie is in ieder geval de Statenleden vinden de verkeersoverlast ernstig en dat er in ieder geval tussenoplossingen noodzakelijk zijn vooruitlopend op een eindoplossing. Verder zal de Dorpsraad met de projectgroep gesprekspartner blijven en daardoor verzekerd zijn van de juiste en directe communicatie.

U wordt, zoals altijd, door ons op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Willy van Dinther, voorzitter

 

Agenda

Vind ons op Facebook