Dorpsraad

Babberich

PERSBERICHT over sluiting St.Franciscuskerk van Babberich

Parochie St.Willibrordus

Zevenaar, 23 juni 2021

Het parochiebestuur heeft aan de Aartsbisschop van Utrecht gevraagd om een decreet uit te vaardigen tot onttrekking van de Franciscuskerk in Babberich aan de goddelijke eredienst. Op 16 juni 2021 heeft de Aartsbisschop dit decreet uitgevaardigd.
Op 27 juni 2021 zal de laatste plechtige Eucharistieviering in deze kerk plaatsvinden.

De kerk is inmiddels verkocht en de koper zal de kerk verbouwen tot een appartementencomplex. Dat betekent dat de kerk ontruimd moet worden. Nadat alle liturgische voorwerpen zijn verwijderd en bijzondere voorwerpen een zorgvuldige bestemming hebben verkregen, zal naar verwachting nog een groot aantal voorwerpen overblijven. Deze zullen verkocht worden. Geïnteresseerden zijn op donderdag, 15 juli aanstaande van 14.00 uur tot 17.30 uur welkom. Op een formulier kan tot uitdrukking worden gebracht in welke voorwerp men interesse heeft en welk bedrag betrokkene daarvoor wilt betalen. Op dezelfde dag zal direct na sluiting vastgesteld worden wie het hoogste bedrag heeft geboden. Die persoon zal rond 19.00 uur gebeld worden met het verzoek om het voorwerp dezelfde avond op te halen. Indien meerdere personen hetzelfde bod hebben uitgebracht, zal er geloot worden.

 

Noot voor de redactie:

Nadere informatie kan desgewenst verkregen worden bij de adviseur herbestemming van het parochiebestuur, de heer Ruud Huisman, tel. 06-53200052

Agenda

Vind ons op Facebook