Dorpsraad

Babberich

De Borg Swingt en geniet van geweldige optredens…

Vrijdagavond 30 juni , het Kulturhus de Borg loopt vol bezoekers voor een gezellige, ontspannen tijdens het Open Podium.

Niko Wiendels presenteerde deze avond op de voor hem bekende wijze , hij verving Jannie Oudendijk die van een vakantie genoot.

De optredens van achtereenvolgens Jos Polvliet, Dennis Buitink en Oltplay brachten de bezoekers in opperste stemming, er werd meegezongen, gedanst en luid geapplaudisseerd.

In de sfeervolle grote zaal van de Borg verzorgden de vrijwilligers van het SUB (Stichting Uitvoerend Beheer) met zichtbaar plezier de drankjes, hapjes en notenmix.

Open Podium heeft nu 2 maanden vakantie en komt vanaf vrijdagavond 29 september 2023 weer maandelijks terug in de Borg met telkens weer een goed samengesteld programma.

Het Open Podium in de Borg Babberich heeft een vaste plaats op de agenda van de Borg Swingt verworven.

open podium 30 juni 1open podium 30 juni 2

 

 

 

 

 

 

 

open podium 30 juni 3open podium 30 juni 4

 

 

 

Agenda

Vind ons op Facebook