Dorpsraad

Babberich

23 maart Jaarvergadering en concept jaaarverslag 2016

Feestelijke jaarvergadering Dorpsraad Babberich op donderdag 23 maart 2017 deze vergadering wordt ditmaal feestelijk opgeluisterd door het bekende duo FRANK MULDER en THEO SCHOLTEN, alom bekend van hun heerlijke muziek en liedjes in de Liemerse Streektaal, Paul met de gitaar en Theo met de accordeon, zij zullen ruim een uur optreden, wij hopen op grote opkomst, Babberich is welkom op deze bijzondere avond in de grote zaal van ons Kulturhus de Borg Babberich.

 Hieronder het concept verslag van de jaarvergdering 2016

 

 

 

 

 

  

Lees meer...

Organisatie van de dorpsraad

Doelstelling van de Dorpsraad
De Dorpsraad is er om de belangen van het dorp Babberich en haar bewoners te vertegenwoordigen en de leefbaarheid in het dorp te bevorderen.

De Dorpsraad is namens de bewoners van Babberich gesprekspartner voor gemeente(n), provinciale en nationale overheid, derden en andere samenwerkingspartners. De Dorpsraad reageert op ontwikkelingen die Babberich aangaan en neem initiatief in zaken die Babberich betreffen. Tevens onderneemt zij actie als er belangen van bewoners of de leefbaarheid van het dorp worden geraakt, geschaad of dat deze kunnen worden bevorderd.

Voor meer informatie over het ontstaan van de Dorpsraad klikt u op historie.

Organisatie
Om deze rol op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren is het bestuur van de Dorpsraad samengesteld uit leden uit verschillende geledingen van het dorp. Het bestuur komt iedere twee maanden bij elkaar voor een bestuursvergadering. Het dagelijks bestuur komt tussen de vergaderingen in eveneens bij elkaar.

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter

Willy van Dinther

Vicevoorzitters

Henk Dukkerhof

Secretaris

Henriëtte van Bindsbergen

Penningmeester

Ton van Dinther


Voor een volledig overzicht van het bestuur klikt u op Bestuursleden Dorpsraad.

De werkzaamheden van het bestuur zijn in verschillende werkgroepen onder de bestuursleden verdeeld. Als u vragen of opmerkingen hebt t.a.v. een specifiek onderwerp kunt u dit melden bij het secretariaat of de betrokken bestuursleden hier rechtstreeks over benaderen.

Een overzicht van de werkgroepen kunt u hier vinden.

Welkom op de website van de Dorpsraad Babberich

Babberich is een van de kerkdorpen die behoren tot de gemeente Zevenaar. Babberich heeft ongeveer 2000 inwoners. De geschiedenis gaat tot ver terug waarbij het kasteel Halsaf een prominente rol vervulde. Babberich kent een rijk verenigingsleven met ongeveer 30 verschillende verenigingen.

Naast alle activiteiten van de verenigingen zijn er ook zaken die iedereen in het dorp, afhankelijk van het specifieke onderwerp, in meer of mindere mate aangaan.
O
f het nu de drukte op de doorgaande provinciale weg is, de aanleg van de Betuwelijn en meer recent de mogelijke komst van het derde spoor. Maar tevens zaken als de inrichting van de nieuw te bebouwen terreinen of hoe ook jongeren in ons dorp hun eigen plek kunnen krijgen.

Bestuursleden

Overzicht Bestuursleden 


Willy van Dinther

 Werkgroep:

 Verkeer


Henriëtte van Bindsbergen 

  

Voorzitter   Secretariaat  


Henk Dukkerhof

 


Ton van Dinther

 
Vice Voorzitter   Penningmeester  


Tonnie Burgers

  Werkgroep:

  Onderhoud

  Distributie


Hans Verberkt

 Werkgroep:

 Digitaal

 Zorg en Welzijn

Bestuurslid   Bestuurslid    

Werkgroep:

Verkeer 

Werkgroep:

Digitaal 

 
Bert Snippe    Pierre Jans    
Bestuurslid   Bestuurslid    

Werkgroep:

Activiteiten

Onderhoud

Distributie

 

 

Foto volgt 

Werkgroep: 

Zorg en Welzijn

 
Geert Gieling   Jan Koningstein     
Bestuurslid    Bestuurslid    

Werkgroepen

De verschillende werkgroepen zijn onder de bestuursleden verdeeld. De werkgroepen komen regelmatig bij elkaar om de inhoudelijke aspecten van het onderwerp met elkaar te bespreken. Door de hieronder oranje gekleurde groepen aan te klikken komt U op hun pagina en krijgt U meer informatie te zien.

De werkgroepen zijn:

  • Activiteiten ( o.a. Babberich-Actief, AED, Koersbal, Oranjecomité )
  • Verkeer ( o.a. Verkeersveiligheid en Infrastructuur )
  • Onderhoud ( o.a. Wegen en Groenvoorziening )
  • Distributie
  • Digitaal ( Website, Agenda en ICT )
  • Zorg, Welzijn en Veiligheid
  • Wijkcontact
  • Welkom
  • Als u vragen of opmerkingen hebt t.a.v. een specifiek onderwerp kunt u dit melden bij het secretariaat of de betrokken bestuursleden hier rechtstreeks over benaderen.

Historie

Hoe het begon

In 1992 waren het toenemende verkeer en de daarmee gepaard gaande gevaarlijke situaties in en rondom ons dorp aanleiding voor een aantal partijen om te gaan praten met de gemeente Zevenaar en de Provinciale Staten.

Eerst afzonderlijk maar vaak zonder resultaat. Snel werd duidelijk dat men zo niet verder kon en werd contact met elkaar gezocht. Uit de gesprekken tussen schoolbestuur en oudervereniging van de St. Franciscusschool, buurtvereniging De Middag, de verkeersbrigadiers en vertegenwoordigers van de Provinciale Staten, gemeenteraadsleden en politie bleek de behoefte om gezamenlijk "ten strijde te gaan".

Al snel kwam de term 'leefbaarheid' op tafel. Een brief in april 1993 aan alle verenigingen in het dorp, was de eerste zet van de werkgroep LEEFBAAR BABBERICH. De werkgroep LEEFBAAR BABBERICH bestond op dat moment uit een aantal bestuursleden van de 3 initiatiefnemers. Om een breder draagvlak te verkrijgen werd besloten om de werkgroep uit te breiden met een aantal vrijwilligers uit verschillende delen van het dorp.

Op 15 november 1993 was de eerste bijeenkomst. De werkgroep werd gevormd door Joep Aalders, Toon Burgers, Riet Janssen, Kees Jongboer, Helen Koenders, Claudi van Londen, Marja Roos, Annie Scholten, Niko Wiendels en Maarten Witjes.

Al snel werden de drie belangrijkste aandachtsgebieden voor de werkgroep LEEFBAAR BABBERICH, Leefbaarheid, Verkeer en de Betuwelijn.

Bij de eerste vergadering was de werkgroep, na een informatiebrief die huis aan huis verspreid werd, al tot de conclusie gekomen dat er een forumavond zou moeten worden gehouden. De krantenkoppen logen er niet om. Dit alles had tot resultaat dat op 18 april 1994 ruim 90 belangstellenden de avond in het Dorpshuis St. Jan kwamen bijwonen.

Na de presentaties bleek al snel dat de aanwezigen het grotendeels eens waren met de opvattingen van de werkgroep. Een voorstel uit de zaal om de werkgroep op te laten gaan in een Dorpsraad, werd unaniem aangenomen. De opdracht was duidelijk: er moest een officieel orgaan komen die de belangen moest gaan behartigen van alle dorpsbewoners. Aan het eind van de avond werd een petitie opgesteld en goedgekeurd, welke door de werkgroep aangeboden werd op 19 april 1994 tijdens de voorlichtingsavond van de gemeente aan wethouder Cees Hilberdink.

De Dorpsraad (in oprichting)
Op 25 mei 1994 werd een algemene vergadering gehouden waarbij de eerste ideeën op tafel werden gelegd. Zo werd vastgesteld dat iedere inwoner van Babberich vanaf 18 jaar lid kon worden. Ook de bestuurssamenstelling werd bepaald t.w. 15 leden in het algemeen bestuur en 5 dagelijkse bestuursleden. De bestuursleden zouden een zo breed mogelijk vertegenwoordiging van het dorp moeten zijn. Gedacht werd aan vertegenwoordigers uit de verschillende verenigingen uit het dorp.

Op 20 juni 1994 bestond de Dorpsraad i.o. uit een brede vertegenwoordiging uit het dorp: Fred Burgers, Helen Koenders, Lucia Ross, Frans Turling, Koos Wolters, Toon Burgers, Thea Luising, Annie Scholten, Niko Wiendels, Kees Jongboer, Gerard Nienhuis, Mart Tervoert en Maarten Witjes.

Informatie werd ingewonnen over samenwerkingsafspraken tussen gemeente en Dorpsraad. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de Vereniging Kleine Kernen Achterhoek/Liemers.

Het bestuur van de Dorpsraad i.o. werkte naar een oprichtingsvergadering op 23 januari 1995. Hier werden de doelstellingen van de Dorpsraad nogmaals toegelicht. Tevens kon melding gemaakt worden van een subsidie verstrekking van de gemeente Zevenaar van ƒ1500,00. De statuten werden goedgekeurd en de contributie vastgesteld op ƒ10,00 per jaar.

Het dagelijks bestuur werd na de oprichtingsvergadering gevormd door: Tonnie Burgers / Voorzitter, Helen Koenders / 1e secretaris, Wim Meurs en Johnnie Driessen / 2e secretaris, Anton de Laak / Penningmeester.

De overige leden die samen met het dagelijks bestuur het algemeen bestuur vormden waren: Fred Burgers, Kees Jongboer, Thea Luising, Antoine Ross, Annie Scholten, Leo Visser, Niko Wiendels, Jos Hendriksen, Huub Koenders, Gerard Nienhuijs, Lucia Ross, Frans Turling, Mart Tervoert en Maarten Witjes. De administratieve ondersteuning werd verzorgd door Nettie Hendriksen.

Er werd begonnen met het maken van een werkplan. Belangrijk was dat inwoners van Babberich hier d.m.v. een enquete en discussieavonden aan konden deelnemen. Samen met de Stichting Spectrum werd het werkplan "Babberich nu en in de volgende eeuw" samengesteld. Het plan werd op 19 juli 1995 aangeboden aan de gemeente vertegenwoordigd door wethouder Dick Berntssen.

De wethouder verzekerde het bestuur van de Dorpsraad dat de Dorpsraad hiermee een belangrijke gesprekspartner was geworden voor het college van burgemeester en wethouders. Bij essentiele zaken die Babberich aangaan, zal het college voortaan vooraf contact opnemen met de Dorpsraad.

Geschiedenis van het dorp

Net als een groot gedeelte van de huidige Liemers kwam Babberich pas in 1816 bij Nederland. De Hertog van Gelre had deze gebieden ooit in een ver verleden verpand aan de Hertog van Kleef, dus van oorsprong Nederlands heeft het lang bij Duitsland gehoord. Ligt Babberich nu op de Nederlands-Duitse grens, zo lag het vroeger op de grens van Frankische en Saksische invloeden die beiden nu nog terug te vinden zijn in taal en cultuur in het dorp en de rest van de Liemers.

De geschiedenis van Babberich wordt gedomineerd door het kasteel "Halsaf" in het Babberichse Bos. Dit kasteel, dat in de middeleeuwen nog een echt kasteel compleet met ophaalbrug was, is in de 18e eeuw afgebroken en vervangen door een huis. Een van de adellijke rechten van Halsaf was de duivenvlucht. Op het landgoed is dan ook nog altijd een witte duiventoren te zien uit 1785. Halsaf en de Babberichse schutterij zijn al sinds de oprichting in 1874 onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bewoner van het huis (tot 2004 de familie De Nerée tot Babberich), is president en beschermheer van de schutterij. Babberich en de rest van de Liemers zijn overwegend rooms-Katholiek gebleven omdat ze in de tijd van de Reformatie niet bij de Nederlanden hoorden.

Het huidige dorp

Het grensdorp Babberich is tegenwoordig vooral een toeristenplaats. Kasteel Halsaf is recentelijk gerestaureerd door de nieuwe eigenaar. De Rode Zaal van het kasteel doet dienst als trouwlocatie voor de gemeente Zevenaar. Ook is er een Bed and Breakfast gerealiseerd met in totaal vijf kamers. Rondom het dorp liggen verschillende campings in een afwisselend fiets- en wandelgebied. Vooral de Kwartiersedijk is bijzonder pittoresk.

Sport
De naam van het dorp is vooral bekend van de voetbalclub SV Babberich, van 1988 tot 2010 aaneengesloten spelend in de zondag hoofdklasse C. In 1997 won de club de landelijke KNVB amateurbeker in de Kuip. Ze werd in 1930 opgericht als RKVV Victoria dat in 1945 fuseerde met RKVV Excelsior. In 1997 won Babberich de landelijke amateurbekerfinale in de Kuip in Rotterdam.

 

Agenda

Vind ons op Facebook