Dorpsraad

Babberich

Koningsdag 2017 Babberich

Koningsdag 2017 is een geslaagd feest geworden in ons dorp en in en rond ons Kulturhus.

Heel veel dank aan het Gilde Sint-Jan, Harmonie Sint-Franciscus, Drumfanfare Sint-Jan, Coop Babberich en het Kulturhus dat ze de handen ineen hebben geslagen en dit feest op een voortreffelijke wijze hebben georganiseerd.

De vele vrijwilligers in welke functie dan ook waren present om alles in goede banen te leiden, de verkeersregelaars zoals altijd er bij, ook het weer werkte prima mee deze dag.

De actieve deelname van vele kinderen met prachtige versierde fietsen gaven een prima Oranje gevoel, de belangstelling van de ouders en inwoners van Babberich was groot te noemen.

In ons Kulturhus was het een gezellige drukte met een prima muziek band die de sfeer op de juiste manier aanvoelde.

Dit was weer Babberich op zijn best en zo willen we het ook graag.

Kijk in het foto album voor de foto impressie

Willy van Dinther, voorzitter

Lees meer...

Bijeenkomst 20 April met Gedeputeerde van Gelderland

20170420.Dorpsraad.Foto.WilKuijpers 11 klein

Op donderdag 20 april 2017 bracht de Gedeputeerde in Gelderland mw. Bea Schouten met enkele provinciale ambtenaren en de gemeentebestuurders van de gemeenten Montferland, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar en vele genodigden een kort bezoek aan het Kulturhus de Borg en directe omgeving.  Babberich was door LieMERS++ uitgekozen in verband met haar rijke sociaal, maatschappelijk, cultureel en sportief verleden en heden.  

De ontvangst van de gasten was om 9.45 uur met koffie en een lekkernij van de Koekfabriek Halsaf Babberich.

Doel  van dit bezoek was zo veel mogelijk  informatie over het Kulturhus de Borg , het verenigingsleven en de Dorpsraad, de bijeenkomst duurde van 10-11 uur, na een openingswoord van de voorzitter van LieMERS++ de heer Henk Zomerdijk ( oud-burgemeester gemeente Duiven), volgde een kort woord door wethouder Stef Bijl van de gemeente Zevenaar. Daarna volgde een toespraak namens het Kulturhus de Borg, het verenigingsleven in Babberich en de Dorpsraad Babberich door voorzitter Willy van Dinther.

Lees meer...

Schouw door Gemeente

Begin mei zal er in Babberich een schouw door de Gemeente plaatsvinden. De bedoeling ervan is dat er in kaart gebracht wordt welke knelpunten, oneffenheden of gevaarlijke zaken er - in de ruimste zin van het woord - in Babberich zijn.

Mocht U ook bepaalde zaken onder de aandacht willen brengen gelieve deze dan voor 30 april a.s. via het contactformulier aan ons door te geven. Wij zullen deze dan aan de Gemeente overhandigen en vragen hiernaar te kijken en indien mogelijk op te lossen.

 

23 maart Jaarvergadering en concept jaaarverslag 2016

Feestelijke jaarvergadering Dorpsraad Babberich op donderdag 23 maart 2017 deze vergadering wordt ditmaal feestelijk opgeluisterd door het bekende duo FRANK MULDER en THEO SCHOLTEN, alom bekend van hun heerlijke muziek en liedjes in de Liemerse Streektaal, Paul met de gitaar en Theo met de accordeon, zij zullen ruim een uur optreden, wij hopen op grote opkomst, Babberich is welkom op deze bijzondere avond in de grote zaal van ons Kulturhus de Borg Babberich.

 Hieronder het concept verslag van de jaarvergdering 2016

 

 

 

 

 

  

Lees meer...

Organisatie van de dorpsraad

Doelstelling van de Dorpsraad
De Dorpsraad is er om de belangen van het dorp Babberich en haar bewoners te vertegenwoordigen en de leefbaarheid in het dorp te bevorderen.

De Dorpsraad is namens de bewoners van Babberich gesprekspartner voor gemeente(n), provinciale en nationale overheid, derden en andere samenwerkingspartners. De Dorpsraad reageert op ontwikkelingen die Babberich aangaan en neem initiatief in zaken die Babberich betreffen. Tevens onderneemt zij actie als er belangen van bewoners of de leefbaarheid van het dorp worden geraakt, geschaad of dat deze kunnen worden bevorderd.

Voor meer informatie over het ontstaan van de Dorpsraad klikt u op historie.

Organisatie
Om deze rol op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren is het bestuur van de Dorpsraad samengesteld uit leden uit verschillende geledingen van het dorp. Het bestuur komt iedere twee maanden bij elkaar voor een bestuursvergadering. Het dagelijks bestuur komt tussen de vergaderingen in eveneens bij elkaar.

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter

Willy van Dinther

Vicevoorzitters

Henk Dukkerhof

Secretaris

Henriëtte van Bindsbergen

Penningmeester

Ton van Dinther


Voor een volledig overzicht van het bestuur klikt u op Bestuursleden Dorpsraad.

De werkzaamheden van het bestuur zijn in verschillende werkgroepen onder de bestuursleden verdeeld. Als u vragen of opmerkingen hebt t.a.v. een specifiek onderwerp kunt u dit melden bij het secretariaat of de betrokken bestuursleden hier rechtstreeks over benaderen.

Een overzicht van de werkgroepen kunt u hier vinden.

Welkom op de website van de Dorpsraad Babberich

Babberich is een van de kerkdorpen die behoren tot de gemeente Zevenaar. Babberich heeft ongeveer 2000 inwoners. De geschiedenis gaat tot ver terug waarbij het kasteel Halsaf een prominente rol vervulde. Babberich kent een rijk verenigingsleven met ongeveer 30 verschillende verenigingen.

Naast alle activiteiten van de verenigingen zijn er ook zaken die iedereen in het dorp, afhankelijk van het specifieke onderwerp, in meer of mindere mate aangaan.
O
f het nu de drukte op de doorgaande provinciale weg is, de aanleg van de Betuwelijn en meer recent de mogelijke komst van het derde spoor. Maar tevens zaken als de inrichting van de nieuw te bebouwen terreinen of hoe ook jongeren in ons dorp hun eigen plek kunnen krijgen.

Bestuursleden

Overzicht Bestuursleden 


Willy van Dinther

 Werkgroep:

 Verkeer


Henriëtte van Bindsbergen 

  

Voorzitter   Secretariaat  


Henk Dukkerhof

 


Ton van Dinther

 
Vice Voorzitter   Penningmeester  


Tonnie Burgers

  Werkgroep:

  Onderhoud

  Distributie


Hans Verberkt

 Werkgroep:

 Digitaal

 Zorg en Welzijn

Bestuurslid   Bestuurslid    

Werkgroep:

Verkeer 

Werkgroep:

Digitaal 

 
Bert Snippe    Pierre Jans    
Bestuurslid   Bestuurslid    

Werkgroep:

Activiteiten

Onderhoud

Distributie

 

 

Foto volgt 

Werkgroep: 

Zorg en Welzijn

 
Geert Gieling   Jan Koningstein     
Bestuurslid    Bestuurslid    

Agenda

Vind ons op Facebook