Dorpsraad

Babberich

Trouwbeurs en modeshow

TROUWBEURS BABBERICH 17 april 2019.

Op woensdag 17 april organiseert ’t Centrum Reijmer samen met Buitengewoon ambtenaar Marga Nienhuijs en fotograaf Arthur van Leeuwen een trouwbeurs. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De entree is gratis.

MODESHOW

Tijdens deze avond wordt er rond 21.00 uur een modeshow gegeven waarbij er natuurlijk bruidsjurken geshowd worden, maar ook herenmode, galakleding en kleding voor de moeders van de bruid en bruidegom.

Van harte aanbevolen door de Dorpsraad-Babberich.

Babberich Nieuws april 2019

 1. Inzake de bussluis zijn dan nu, eindelijk zal er gezegd worden, de zo broodnodige verbodsborden voor auto’s, vrachtauto’s, tractoren geplaatst aan weerszijden van de Zwanenwaay. Het is een eerste stap en natuurlijk rekenen we er op dat er gehandhaafd gaat worden. In een volgend stadium zal er gekeken moeten worden naar een betere oplossing voor de verkeersproblematiek in dit gedeelte van ons dorp.

 2. De bouw in de wijk de Kloosterweide is volop aan de gang. In samenspraak met de bewoners van de Middag, zijn nu ook wegomlegging borden geplaatst voor bouw- en vrachtverkeer, deze mogen nu niet meer via de beide toegangswegen de Middag door, doch doorrijden tot aan St.Janshof en dan de bouwweg richting Kloosterweide gebruiken. Mochten er toch nog overtreders komen, dan graag direct melden.

 3. Op dit moment is Zegers Bouw bezig met het bouwen van woningen en ook wordt op vrije kavels gebouwd. Na realisatie, zo rond november, zal de gemeente dit gebied bouwrijp maken. Hierin is ook begrepen de ontsluiting van dit gebied op de Dorpstraat, ook de aansluiting van de parkeerplaats St.Janshof op de Dorpstraat wordt mede bekeken, verder zal kritisch gekeken worden naar de ligging van de trottoirs en de aansluiting op het Kloosterpad (bij nr.9). Over alle aanpassingen en wijzigingen wordt u vooraf geïnformeerd.

 4. Ook de verkeersproblematiek in de Veldhuizenseweg is door ons aangekaart en ook aan dit belangrijke onderwerp voor dit gedeelte van Babberich wordt door de gemeente aan gewerkt.

 5. De verkeersaanpassingen Dorpstraat, veilige ruime oversteekplaats nabij Coop, verkeersaanpassingen en invoegingen Beekseweg nabij Coop en Kerk, zouden beginnen in de maand juni maar op verzoek van onze ondernemers zal dit voor Babberich belangrijke werk door de Provincie nu starten na het schuttersfeest in september.

 6. Aan te bevelen activiteiten:

 • Babberich ’t Centrum Toernooi darten op zaterdag 13 april in ’t Centrum Reijmer, inloop 18 uur, start 19 uur, het betreft hier open darts, recreanten darts en dames darts, inschrijfgeld € 7,50 pp, zie ook de flyer op onze website www.dorpsraad-babberich.nl

 • Kulturhus de Borg eveneens op zaterdag 13 april Concert van de Harmonie St.Franciscus en het Opleidingsorkest, aanvang 20 uur, de toegang is gratis, thema is filmconcert At The Movies, zie ook de flyers op onze website www.dorpsraad-babberich.nl

 1. Babberich schoonmaakactie, er zijn op dit moment gesprekken aan de gang o.m. met de Dorpsraad, Basisschool St.Franciscus en anderen om op een zaterdag in april een grote schoonmaakactie in het openbare van Babberich te organiseren. Wellicht komt die datum uit op zaterdag 13 april, zodra hierover wat nader bekend wordt melden wij dat u en op onze website www.dorpsraad-babberich.nl

 2. Inzake de harmonisatie en herijking van het subsidiebeleid zullen, zoals op de informatie avonden door de gemeente is medegedeeld, de nieuwe regels en het beleidskader waarschijnlijk door de gemeenteraad van juli worden vastgesteld, wij houden u van de voortgang op de hoogte.

Graag zien wij u allemaal op de feestelijke bijeenkomst 28 maart aanstaande in ons Kulturhus de Borg, in de bijlage is uw uitnodiging en het programma bijgevoegd.

Tot dan en hartelijke groet, Willy van Dinther, voorzitter.

Verkeersproblemen in Babberich.

Er zijn momenteel veel verkeersproblemen in ons dorp en wel op 3 locaties:

 1. De bussluis aan het eind van de Zwanenwaay / Aerdseweg. Meermaals hebben de Dorpsraad en de aanwonenden dit aangekaart bij de gemeente Zevenaar en het heeft zelfs de Zevenaar Post gehaald. Tot heden zijn de toegezegde (tijdelijke) maatregelen niet getroffen. Na veel aandringen onzerzijds zal de gemeente nu de VERBODSBORDEN gaan plaatsen. Deze RODE borden met daarop “ verboden voor vrachtauto’s en andere auto’s” worden gehangen onder de BLAUWE borden voor de bussen aan weerszijden van de toegang- sluis ( dus zowel aan de kant van de Zwanenwaay als de Aerdtseweg ). Ook zal er dan nu streng worden gehandhaafd.
 2. Het Bouwverkeer Kloosterweide rijdt door en manoeuvreert zich o.m. door de Middag en Zandakker. Dit is ONTOELAATBAAR. Allereerst omdat het verkeerstechnisch niet kan en natuurlijk de verkeersveiligheid. Nu is de afgelopen week met de gemeente overeengekomen dat er aan de ingangen van de Middag GELE AANDUIDINGSBORDEN worden geplaatst met daarop de richting voor het bouw/vrachtverkeer Kloosterweide. Het vrachtverkeer kan en mag alleen gebruik maken van de verder op in de Dorpstraat gelegen weg richting de Boogsehof. Ook daar worden deze borden geplaatst. Dus niet meer door de Middag.
 3. Verkeersonveiligheid Veldhuizensestraat.Hier raast het verkeer onverantwoord doorheen. De gemeente gaat op ons verzoek aldaar kijken voor een oplossing en dat zal op korte termijn gebeuren, het heeft onze aandacht.

Wij zullen het een en ander nauwlettend in de gaten houden, Dorpsraad-Babberich, Willy van Dinther voorzitter.VerkeersproblemenVerkeersproblemen3Verkeersproblemen2

Klompenpad Babberich

De Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is in samenwerking met de Dorpsraad-Babberich met een aantal inwoners van Babberich bezig met het ontwikkelen van een nieuw Klompenpad.

De groep enthousiaste wandelaars en vrijwilligers breidt zich gestaag uit en er zijn al een tweetal nieuwe wandelroutes uitgezet en de groep heeft deze al gedeeltelijk verkend. De nieuwe wandelroutes maken het landschap, ecologie en cultuurhistorie beleefbaar voor de bewoners en recreanten.

Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarisch landschap die zoveel mogelijk over onverharde wegen lopen.

Voor ons dorp heeft de groep als start en finish gekozen ’t Centrum Reijmer, een vast en waardevol gegeven.

Nu het duidelijk is geworden dat er zeer zeker een prachtig Klompenpad in Babberich komt, zoeken wij nog meer liefhebbers en vrijwilligers, wilt u meedoen, meld u zich dan aan bij de heer Pierre Jans 0316-248486, hij coördineert met Tonnie Burgers namens de Dorpsraad-Babberich het geheel samen met mevrouw Dagmar Kroezen van de SLG.

Bestuur Dorpsraad-Babberich, Willy van Dinther voorzitter.

Enkele aandachtspunten

 • Wilt u alvast donderdag 28 maart 2019 in uw agenda zetten. Wij, de Dorpsraad-Babberich, houden dan de algemene jaarvergadering voor de inwoners van Babberich. Wij willen voor deze avond onze burgemeester, de heer Luciën van Riswijk, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Hij kan dan tegelijk kennismaken met u en onze verenigingen, ondernemers en instanties. Naast de gebruikelijke afhandelingen, willen wij deze avond wat feestelijk opfleuren door de komst van onze burgemeester. Wij hopen dat u en alle verenigingen, ondernemers en instanties in grote getale aanwezig zult zijn om onze burgemeester een warm welkom te geven. De avond begint om 20 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur in ons Kulturhus de Borg.
 • De Dorpsraad-Babberich is een belangrijke gesprekspartner geworden inzake de leefbaarheid. Maar wij willen graag dat u ons handvaten geeft waarover wij met bijvoorbeeld Gemeente, Provincie, Politie in gesprek kunnen blijven of gaan. Heeft u een idee over bijvoorbeeld : het geheel aanpassen aan de verkeersveiligheid in de omgeving Zwanenwaay, Franciscusstraat, De Nereestraat, het aanpassen van de verkeersveiligheid rondom St.Janshof en ontsluiting Boogsehof, het aanleggen van dan wel veiliger maken van kinderspeelplaatsen, het aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats i.v.m. de aanstaande verkeersaanpassingen Dorpstraat/Beekseweg/Babborgaplein, de woningbouw voor jongeren en ouderen ( waar zou dat kunnen en is daar belangstelling voor ), zo maar een aantal zaken die al wel lopen en waarover al veel is gesproken maar met uw steun en idee het ook conform geregeld gaat worden. Wellicht heeft u over andere belangrijke zaken ook een goed idee of voorstel, doe a.u.b. mee, praat mee, graag maken wij met u een afspraak.
 • Klompenpad Babberich, zaterdag 26 januari 2019 wordt een proef route gelopen, belangstellenden die willen deelnemen kunnen zich verzamelen om 11 uur bij ’t Centrum Reijmer te Babberich, de start is aldaar en ook het einde van de wandeltocht van ongeveer 5-6 kilometer. Van harte aanbevolen en u bent welkom.
 • Bij onze Sint-Franciscuskerk zullen in de komende maand vaste fietsenstallingen worden geplaatst, onze Dorpsraad-Babberich is momenteel volop bezig om deze wens van het Parochiebestuur te realiseren, onze Kerkbezoekers kunnen dan hun fietsen beter en ordelijk plaatsen.
 • Het Carnaval komt er aan, onze CV de Schuumneuzen hebben, na de succesvol en druk bezochte Pronkzitting, er zin in om ook een mooi Carnavalsfeest te organiseren voor iedereen in Babberich. Wij als Dorpsraad-Babberich komen daarop uitvoerig terug in onze nieuwsbrief rond 21 februari.
 • Iedere maand willen wij in een aparte bijlage extra aandacht schenken aan onze Babberichse verenigingen, ondernemers, instanties, bijzondere vrijwilligers. Wilt u ook eens extra aandacht, stuur ons dan een A4 tekst op of neem contact op en wij zullen zorgen dat het wordt verzorgd, doe mee aan ons verzoek, het is een mooi initiatief vinden wij.

Agenda

Vind ons op Facebook