Dorpsraad

Babberich

Start naschools sporten en bewegen

Naschools sporten en bewegen voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de Basisschool St.Franciscus Babberich van start.

Op 28 augustus was het zover, het sportveld achter de school was door Willi van Bindsbergen en zijn vrienden keurig ingericht voor diverse demonstraties van allerlei sporten. De leerlingen van de groepen 3 t/m 5 met hun schooljuf kwamen om 13.30 uur enthousiast én nieuwsgierig voor hun eerste introductie, vervolgens 14.30 uur de leerlingen van de groepen 6 t/m 8.

Dit project , sporten en bewegen met kinderen, wordt breed gedragen en omdat dit te laten blijken was de gemeente Zevenaar vertegenwoordigd door wethouder Nanne van Dellen en dorpscontactfunctionaris Anke Voesten, de Basisschool St.Franciscus door haar directeur Mandy van Amptink en de contactpersoon Laura Buiting , de Dorpsraad-Babberich door haar bestuursleden Ton van Dinther, Henk Dukkerhof en Willy van Dinther. Stimulerend was ook de belangstelling van ouders en familieleden van de leerlingen.

Het was een zonnige, warme dag maar Willi van Bindsbergen inspireerde al direct de leerlingen met zijn openingswoorden “ik heb een droom” . In, voor iedereen begrijpelijke woorden, motiveerde hij hen om op een praktische, leuke, plezierige en uitdagende manier te gaan én vooral te blijven sporten, in welke sport dan ook. De leerlingen genoten van het sporten en dat was nou juist de bedoeling, het plezier maar ook het fanatisme straalde er van af.

Dit naschools sporten vindt plaats op het sportveld achter de school op iedere maandag en woensdag vanaf 14.00 uur, iedereen is welkom.

Deze locatie is prachtig, de leerlingen kunnen zo vanaf het schoolplein direct op het sportveld terecht, wel zullen rondom het veld nog voorzieningen worden aangebracht voor de veiligheid van de leerlingen.

Wij zijn Willi van Bindsbergen en de vrijwilligers dankbaar voor het opzetten én realiseren van dit project voor de Babberichse jeugd en rekenen op grote deelname van de leerlingen én belangstelling van de ouders en familieleden.

Van harte aanbevolen en veel succes én plezier, Willy van Dinther.

Start naschools sporten Willi 1 CustomStart naschools sporten Willi 2 Custom

 

 

 

 

MARCELLO HENDRIKS, de nieuwe Koning van het Gilde Sint-Jan en IMKE BURGERS, de nieuwe Jeugd-Koningin

Het traditionele Schuttersfeest is op zondag 1 september , onder goede weersomstandigheden en grote publieke belangstelling begonnen.

Na bezoeken aan Huis den Dijk en Kasteel Halsaf, trok het gehele Gilde Sint-Jan muzikaal zoals altijd begeleidt door de Drumfanfare Sint-Jan en de Harmonie Sint-Franciscus via de Beekseweg naar het Kulturhus de Borg.

Op de Beekseweg voor de Kerk werd het imposante defilé gehouden, onder de gasten waren onder meer burgemeester Luciën van Riswijk , wethouder Nanne van Dellen, ereleden en gemeenteraadsleden.

Na de gezellige ontvangst in de volle Borg vertrok het gehele gezelschap naar het feestterrein ’t Centrum Reijmer , waar het prijs- en koningsschieten plaatsvond.

De Dorpsraad-Babberich feliciteert Koning Marcello Hendriks en Jeugd-Koningin Imke Burgers.                                                      

Schuttersfeest 2019 3 CustomSchuttersfeest 2019 2 CustomSchuttersfeest 2019 1 Custom

 Klik hier voor meer foto's

Schuttersfeest 1-2 en 3 september in Babberich

De lange voorbereidingen zijn in een afrondende fase, de feestzaal in de Borg wordt feestelijk versierd, de erebogen worden in heel Babberich weer geplaatst. Een goede zaak is dat het mogelijk is gemaakt dat er ook dit jaar kermis attracties zijn op ons Babborgaplein. Het gehele veelzijdige Gilde St.Jan samen met de Harmonie St.Franciscus en de Drumfanfare St.Jan zijn er klaar voor om voor en met Babberich er een prachtig feest van te maken.

De Dorpsraad-Babberich met haar partners AED, KoersbalKB17 en Oranjecomité wensen alle inwoners van Babberich een oergezellig, verbroederend en verbindend Schuttersfeest, een traditie voor jong en oud.

Namens deze, Willy van Dinther.

SAMEN ETEN IN BABBERICH, een mijlpaal

27 augustus 2019, Samen Eten in Babberich, al 150 keer, een schot in de roos van Caleidoz. Een bijzonder compliment aan het vrijwilligersteam dat elke 2 weken in een bijzondere, verbindende sfeer een heerlijk en wisselend menu verzorgt. Samen Eten is een sterk houder in de leefbaarheid binnen onze gemeenschap. Het is een genot om de altijd rond de 38 personen aan tafel te zien zitten, gezellig met elkaar pratend en genietend van het eten. Geweldig dat zo velen er iedere 2 weken zijn, dit doet ons goed en vergroot de saamhorigheid.

De Dorpsraad-Babberich feliciteert alle vrijwilligers én deelnemers met deze mijlpaal en is trots op jullie allemaal. Wij komen jullie binnenkort bezoeken om onze betrokkenheid met jullie te tonen en onze waardering persoonlijk te komen over brengen.

Namens de Dorpsraad-Babberich, Willy van Dinther, voorzitter.

 

START NASCHOOLSE SPORTEN IN DE BUITENLUCHT

Woensdag 28 augustus 2019 gaat Willi van Bindsbergen starten met het naschools sporten in de buitenlucht voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8.

De Dorpstraat-Babberich, onze basisschool Sint-Franciscus, onze sportverenigingen en de gemeente Zevenaar ondersteunen dit prachtige project en bevelen het van harte aan. Wij hebben er heel veel aangedaan om u in de afgelopen maanden via onze nieuwsbrief en onze website op de hoogte te brengen van het naschools sporten in Babberich.

Op woensdag 28 augustus is de aftrap van het naschoolse sporten met een demonstratie van alle mogelijkheden van 12.30 uur tot 14.00 uur, alle kinderen maar ook ouders zijn van harte welkom, de demonstratie is op het veldje aan de zijkant van onze basisschool.

De Dorpsraad-Babberich hoopt van harte dat heel veel kinderen met hun ouders of andere familieleden op woensdag 28 augustus er zullen zijn, het is meer dan de moeite waard, ik zal er met enkele collega bestuurders zeker bij zijn.

Willy van Dinther, voorzitter

Babberich nieuws september 2019

De vakantieperiode zit er alweer bijna op, onze basisschool is weer begonnen en onze verenigingen beginnen weer met alle energie aan een nieuw seizoen. In de bijlage treft u informatie aan over Praktijk de Straal/de Adelaar Complementaire Geneeswijzen, onze gehuldigde KWF collectanten en Onderlinge Biljartclub “De Treffers”. We staan aan de vooravond van ons traditionele jaarlijkse Schuttersfeest, u krijgt allemaal via het Gilde St. Jan nog het volledige programma aangereikt én wij hebben het ook in onze agenda geplaatst.

Op maandag 16 september wordt gestart met de uitvoering van de verkeersaanpassingen Dorpstraat/Babborgaplein/Beekseweg en duren tot en met zondag 27 oktober. In de vorige nieuwsbrief heb ik u precies aangegeven in welke gedeeltes dit werk wordt uitgevoerd, houdt u rekening met de tijdelijke verkeersaanduidingen.

Inmiddels hebben de eerste informatieve besprekingen Pastorale Raad / Dorpsraad Babberich inzake een beoogde herbestemming van onze St. Franciscuskerk plaatsgevonden en worden begin september vervolgd. U wordt door ons op de hoogte gehouden. Onze voormalige Pastorie van de Kapucijnen is inmiddels verkocht en zal gebruikt worden als één wooneenheid.

Op dinsdag 20 augustus heeft op het gemeentehuis Zevenaar een gesprek plaatsgevonden met de Gemeente en Provincie inzake een uitleg over de uitkomsten van de op 1 juli gehouden bijeenkomst in ’t Centrum Reijmer betreffende het Witte Kruis en eventuele alternatieven, wij krijgen over een aantal weken daarover een samenvatting, waarvan wij u dan weer in de volgende editie van onze nieuwsbrief verslag doen.

Zoals u wellicht al is opgevallen is er in ons Kulturhus de Borg door Maurice en Adrie met de vrijwilligers een begin gemaakt aan het verfraaien, gezelliger maken van de Borg met schilderijen, foto’s en posters, ook is het pand onlangs beveiligd met camera’s. Verder zal ook onder meer de bar vernieuwd gaan worden. Behalve om acties werd er in de jaarvergadering ook gevraagd om de bestuurlijke kracht van de Borg op orde te brengen. Conform dit dringende verzoek wordt er door een commissie in nauwe samenwerking met de huidige (slechts) 4 bestuursleden hard gewerkt aan de noodzakelijke personele completering van de Raad van Toezicht, het SKB en het SUB van de Borg, welke dan zal gaan bestaan uit 15 bestuursleden uit onze gehele gemeenschap met een diversiteit aan kunde. Alle 15 leden in de drie genoemde bestuurslagen van de Borg gaan eendrachtig en samen werken en zullen een grote steun en stimulans gaan worden voor Maurice en Adrie, zij verdienen die ondersteuning om de bedrijfsuitvoering goed te kunnen verzorgen. Deze forse personele uitbreiding is dringend noodzakelijk om de Borg meer uitstraling en gezelligheid te bezorgen én een goedeorganisatie te waarborgen, u wordt over de ontwikkelingen hierin op de hoogte gehouden.

Wonen maar ook leven in Babberich, tot de volgende keer,

Willy van Dinther, voorzitter.

Agenda

Vind ons op Facebook