Dorpsraad

Babberich

Uitnodiging voor inloopmiddag

 De Straal

Beste mensen,

 • Voel je je vaak alleen, heel moe, ben je op één of meerdere gebieden in je leven vastgelopen, depressief, heb je geen interesse meer om leuke dingen te gaan doen, dan kunnen wij u helpen om uit deze situatie te komen.

 • Hoe denken we dat te kunnen gaan doen: wij gaan met geïnteresseerden middagen organiseren , deze middagen nemen een tijdsduur in beslag van ongeveer 2,5 uur, we gaan met u per keer dus eerst aan de hand van uitwisseling/delen van elkaars ideeën omtrent het telkens van te voren gekozen onderwerp praten/luisteren waarna ik/wij vervolgens een ontspanningsoefening doen en wat handvatten aanreiken, zodat je je beter kunt gaan voelen. Dus dit kan een leuke interactie worden in zo’n groepje mensen en kan je aan het denken zetten. We proberen op een begrijpelijke manier gezondheid, wetenschap en spiritualiteit bij elkaar te brengen.

 • Wat kunnen zoal de thema’s voor deze middagen zijn: Hoe denken we over gezondheid en ziekte ? Alleen zijn, samenzijn, er voor elkaar zijn? Invloeden van ons denken en daaruit gedachtepatronen, emoties wel/niet goed aanvoelen ? Invloeden van Social Media op ons leven ? Bewust zijn – bewust leven ?

 • Praktijk de Straal en de Adelaar Complementaire Geneeswijzen starten voor u op woensdag 25 september 2019 met een inloopmiddag, waarin u kennis kunt maken en u uitvoerig wordt verteld wat onze werkwijze is op het gebied van bewustwording en zelfheling. Deze middag wordt verzorgd door Deborah Kicken en Henk van den Bergh, beide geschoold en ervaren in het behandelen en op weg helpen van mensen door gesprekken en geven van behandelingen op gebied van complementaire geneeswijzen, daar waar noodzakelijk of gewenst wordt samengewerkt met de reguliere geneeskunde. Deze middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur en wordt gehouden in Kulturhus de Borg te Babberich. De toegang voor deze middag is gratis inclusief een kop koffie of thee.

 • Na deze inloop- kennismakingsmiddag, verzorgen wij maandelijks bijeenkomsten in Kulturhus de Borg en wel op 23 oktober, 20 november en 18 december 2019, altijd van 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur, de kosten voor deze bijeenkomsten zijn € 7,- inclusief een kop koffie of thee. Mocht blijken dat u, na onze gesprekken en behandelingen, nog verdere professionele hulp nodig heeft dan kijken we samen hoe we u naar de juiste hulp-zorgverlener of instantie kunnen doorverwijzen.

 • Voor geïnteresseerden bieden wij u ook de mogelijkheid op deze middagen om een korte stoelmassage te ondergaan, dit wordt verzorgd door Henk van den Bergh.

 • Onze contactgegevens : Praktijk de Straal Babberich, Deborah Kicken, telefoon 0316-253656, mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , de Adelaar Complementaire Geneeswijzen, Henk van den Bergh, telefoon 0633-649189.

 • Wij heten u van harte welkom op de inloopmiddag op 25 september 2019 in Kulturhus de Borg.

 

 

 

Onderlinge Biljartclub "De Treffers"zoekt nieuwe leden

“Nieuwe leden gezocht” dit is een dringende oproep van onze Biljartclub de Treffers. Onze vereniging heeft dringend nieuwe actieve leden nodig voor het seizoen 2019-2020.

Wij biljarten alleen in de maanden van de 2e helft september tot en met ongeveer eind april, wij sluiten af met een gezellig slotfeest.

Ons clubhuis is bij Café Huis den Dijk in Babberich en onze vaste biljartavond is op maandag vanaf 19.30 uur.

Heeft u belangstelling, dan meld u zich a.u.b. aan bij :

Jan Gunsing, telefoon 0316-247156 of

Bennie Lendering, telefoon 0316-248983.

Wij heten u van harte welkom in onze biljartclub en hopen op uw aanmelding.

Babberichse KWF collectanten gehuldigd

Vrijwilligers, daar zijn er in ons dorp gelukkig heel veel van. Collecteren voor verenigingen en instellingen is veruit het lastigste voor onze vrijwilligers. Huis aan huis met een glimlach en maar hopen dat onze inwoners voor het goede doel of voor een vereniging doneren.

De afgelopen week werden vijf vrijwilligers uit Babberich gehuldigd omdat zij al veertig jaren collecteren voor de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, beter bekend als KWF. Terecht werden onze dames Maria Tanck(72), Dinie Kloppenburg(73), Willy Bouwman(64), Dinie Schipper(72) en Doortje Bodd(81) in het zonnetje gezet en gehuldigd voor veertig jaren trouw vrijwilligerswerk als collectanten.

Zij ontvingen allemaal de gouden speld en een zilverkleurige collectebus als blijk van grote waardering.

Onze Dorpsraad-Babberich sluit zich volledig aan bij de gevoelens van dankbaarheid en bedanken onze vijf Babberichse dames voor hun inzet de afgelopen veertig jaren.

Babberich is terecht trots op deze dames en alle andere vrijwilligers, waarop wij in ons dorp altijd kunnen rekenen.

Willy van Dinther, voorzitter.

 

Babberich nieuws augustus 2019

Dag beste mensen,

Er zijn de afgelopen maand een paar mooie bijeenkomsten geweest in ons dorp, inzake de verkeersveiligheid en het vrachtverkeer vanaf het Gelders Eiland, welke door zeer velen van u zijn bezocht, dank voor uw betrokkenheid in deze beide belangrijke zaken.

 1. Tijdspad werkzaamheden Dorpstraat/Beekseweg: ( bijeenkomst 25-06-19)

 2. Fase 1 in de binnenbocht, start maandag 16 september, gereed uiterlijk 4 oktober, verkeer rijdt over de rijstrook richting A12 m.b.v. verkeersinstallaties, ook worden kabels en leidingen       verlegd

 • Fase 2 in de buitenbocht, start maandag 7 oktober, gereed uiterlijk 25 oktober, verkeer rijdt over de rijstrook richting Zevenaar ook hier m.b.v. verkeersinstallaties en ook hier worden kabels en leidingen verlegd.

 • Fase 3 totale afsluiting i.v.m. frees- en opbreekwerk, start zaterdag 26 oktober vanaf 14 – 22 uur ( de winkels zijn zaterdagochtend nog gewoon bereikbaar ), géén nachtwerk i.v.m. geluidshinder voor de inwoners in de kom. Rijbaan blijft echter wel geheel afgesloten, ook de verkeersregelaars blijven staan i.v.m. veiligheid.

 • Aansluitend het aanbrengen van de deklaag en de markeringen, start zondag 27 oktober vanaf 8 – 20 uur, ook zal alles opgeruimd worden. Rijbaan vanaf 20 uur weer open.

 1. Vorderingen ontsluiting Gelders Eiland, doortrekking/verlegging, fijnstof, vrachtverkeer: ( bijeenkomst 01-07-19)

 • Op deze bijeenkomst hebben alle belangstellenden op een viertal kaarten hun wensen, vragen, opmerkingen kunnen invullen, dit geheel wordt door de Provincie in samenspraak met de Gemeente verwerkt en meegenomen in het advies, verder zal de Provincie en de Gemeente in september met de Dorpsraad-Babberich in overleg gaan, het is denkbaar dat dan ook de Dorpsraden van het Gelders Eiland en de actiegroep Trap op de Rem hierbij aansluiten, wij houden u van de uitkomsten op de hoogte.

 1. De AED Collecte in Babberich, heeft het mooie bedrag van € 1045,-- opgebracht, namens de AED Werkgroep danken Gerda Jongboer en Ria Derksen de 18 collectanten voor hun vrijwilligerswerk en alle gulle gevers in ons dorp inclusief onze camping gasten.

 2. KoersbalKB17 / COOP Babberich, de statiegeldactie is begonnen en duurt juli, augustus en september, u kunt bij onze COOP uw statiegeld doneren aan KoersbalKB17, dank u wel namens KoersbalKB17, Jan Elfrink en Fred Burgers.

 3. In de bijlage informatie over NASCHOOLS SPORTEN in Babberich én de op handen zijnde nieuwbouw fase 2 in de MIDDAG-WEST van Zegersbouw, beiden zeer belangrijk voor de leefbaarheid in Babberich, meldt u zich a.u.b. aan.

 4. Waarschuwing, na een aantal aangebrachte verkeersmaatregels en nog binnenkort, is door de gemeente de BUSSLUIS weer uit gegraven, waardoor fietsers en ander verkeer dan bussen er niet meer doorheen kunnen, dus let a.u.b. op, binnenkort volgen nog nadere maatregelen in deze.

 5. Beoogde sluiting St.Franciscuskerk per 01-01-2021, u hebt ongetwijfeld het slechte nieuws voor onze geloofsgemeenschap via de media gelezen, de Dorpsraad-Babberich gaat zeer binnenkort met de vele betrokkenen en/of eigenaren in gesprek hierover om te bekijken wat voor mogelijk- en onmogelijkheden er kunnen zijn, u hoort nader van ons.

 6. Processierupsen plaag en andere storende zaken, gaarne rechtstreeks via fixi.nl melden bij de gemeente Zevenaar, mocht er geen gehoor aan worden gegeven, dan even ons melden a.u.b.

Dan wens ik u allemaal, namens de Dorpsraad-Babberich, onze commissies en partners, een fijne, zonnige en gezellige vakantie, tot ziens/ horens,

Willy van Dinther.

Maria kapel Babberich

Maria Kapel 2019 Custom 2

Onze Maria Kapel, gelegen aan de Beekseweg, ziet er weer prachtig verzorgd uit. De vrijwilligers Henk Stam en Theo van de Lugt hebben het geheel gesnoeid en gefatsoeneerd. Dank aan hen namens Babberich. Onze gemeenschap is trots op onze druk bezochte Maria Kapel gelegen op een werkelijk mooie locatie in onze bosrijke natuur.

 

Willy van Dinther

 

Vakantiewens

BESTUUR EN COMMISSIES DORPSRAAD-BABBERICH

BEDANKEN ALLE INWONERS, VERENIGINGEN, ONDERNEMERS EN VRIJWILLIGERS VOOR JULLIE STEUN AAN ÉN JULLIE VERTROUWEN IN ONZE DORPSRAAD-BABBERICH. SAMEN WERKEN WE AAN DE LEEFBAARHEID IN ONS DORP.

WONEN ÉN LEVEN IN BABBERICH IS DAARDOOR PRACHTIG ÉN HET VERBIND ELKAAR.

WIJ WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN HELE FIJNE, WELVERDIENDE, ZONNIGE VAKANTIE.

Namens ons, Willy van Dinther, voorzitter.

Agenda

Vind ons op Facebook