Dorpsraad

Babberich

Groot eerbetoon in Babberich

Op 14 april 1940 werd een Brits vliegtuig door Duitse vliegers ter hoogte van Beekseweg 33 in Babberich neergeschoten, de drie Britse bemanningsleden overleefden het niet.

Gisteren 14 april 2019 dan eindelijk een prachtig en emotioneel eerbetoon tegenover de woning Beekseweg 33, ondanks de kou was er grote en terechte belangstelling uit Babberich en omgeving voor dit gebeuren want zoals Tom Schipper het verwoordde: “we moeten weten waar onze vrijheid vandaan komt” treffend en waar.

Vele Babberichse inwoners , veelal uit het Kwartier, met nu een hoge leeftijd en de enorme crash van zeer nabij hebben meegemaakt, waren bij de plechtigheid aanwezig, zo ook leden van de gemeenteraad en dorpsraad.

De plechtige ceremonie, met vlagvertoon, werd geleid door Predikant Geoffrey Allan. Er waren toespraken en gedichten zowel in het Engels als Nederlands. Een neef van één van de drie omgekomen bemanningsleden, Jim Shuttleworth, onthulde de blijvende maquette, legde met vrienden twee kransen met klaprozen en de plechtigheid eindigde met het spelen van het Britse en Nederlandse volkslied.

75 jaar vrijheid, naadloos passend bij dit passend eerbetoon.

Eerbetoon20190414 111222 HDR CustomEerbetoon20190414 111608 Burst01 CustomEerbetoon20190414 112643 HDR CustomEerbetoon20190414 110303 HDR Custom

Commissie vergaderingen in Kulturhus de Borg

In verband met verbouwing in hal 12 en de raadzaal zullen de komende maanden de commissie vergaderingen van de gemeenteraad in andere locaties plaatsvinden binnen onze gemeente.

Babberich is uitgekozen voor de maand april, op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april zullen de commissievergadering Samenleving, Ruimte en Middelen in ons Kulturhus de Borg worden gehouden.

Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de grote zaal, de aanvang is iedere avond vanaf 19.30 uur.

Omdat de gemeenteraad nu de komende maanden haar vergadering buiten het gemeentehuis houdt, willen de raadsleden en de commissieleden vooraf aan de vergadering vanaf 18.30 uur op een informele en laagdrempelige wijze in gesprek gaan met de inwoners van Babberich door middel van zgn. “statafel-gesprekken”.

Alle onderwerpen die op het bordje van de gemeente liggen en leven onder de inwoners kunnen aan de orde komen.

De hoop en verwachting is dat velen uit Babberich van deze unieke gelegenheid gebruik zullen gaan maken.

U bent van harte welkom op 16,17 en 18 april in Kulturhus de Borg vanaf 18.30 uur.

Van harte aanbevolen door de Dorpsraad-Babberich.

Trouwbeurs en modeshow

TROUWBEURS BABBERICH 17 april 2019.

Op woensdag 17 april organiseert ’t Centrum Reijmer samen met Buitengewoon ambtenaar Marga Nienhuijs en fotograaf Arthur van Leeuwen een trouwbeurs. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De entree is gratis.

MODESHOW

Tijdens deze avond wordt er rond 21.00 uur een modeshow gegeven waarbij er natuurlijk bruidsjurken geshowd worden, maar ook herenmode, galakleding en kleding voor de moeders van de bruid en bruidegom.

Van harte aanbevolen door de Dorpsraad-Babberich.

Babberich Nieuws april 2019

  1. Inzake de bussluis zijn dan nu, eindelijk zal er gezegd worden, de zo broodnodige verbodsborden voor auto’s, vrachtauto’s, tractoren geplaatst aan weerszijden van de Zwanenwaay. Het is een eerste stap en natuurlijk rekenen we er op dat er gehandhaafd gaat worden. In een volgend stadium zal er gekeken moeten worden naar een betere oplossing voor de verkeersproblematiek in dit gedeelte van ons dorp.

  2. De bouw in de wijk de Kloosterweide is volop aan de gang. In samenspraak met de bewoners van de Middag, zijn nu ook wegomlegging borden geplaatst voor bouw- en vrachtverkeer, deze mogen nu niet meer via de beide toegangswegen de Middag door, doch doorrijden tot aan St.Janshof en dan de bouwweg richting Kloosterweide gebruiken. Mochten er toch nog overtreders komen, dan graag direct melden.

  3. Op dit moment is Zegers Bouw bezig met het bouwen van woningen en ook wordt op vrije kavels gebouwd. Na realisatie, zo rond november, zal de gemeente dit gebied bouwrijp maken. Hierin is ook begrepen de ontsluiting van dit gebied op de Dorpstraat, ook de aansluiting van de parkeerplaats St.Janshof op de Dorpstraat wordt mede bekeken, verder zal kritisch gekeken worden naar de ligging van de trottoirs en de aansluiting op het Kloosterpad (bij nr.9). Over alle aanpassingen en wijzigingen wordt u vooraf geïnformeerd.

  4. Ook de verkeersproblematiek in de Veldhuizenseweg is door ons aangekaart en ook aan dit belangrijke onderwerp voor dit gedeelte van Babberich wordt door de gemeente aan gewerkt.

  5. De verkeersaanpassingen Dorpstraat, veilige ruime oversteekplaats nabij Coop, verkeersaanpassingen en invoegingen Beekseweg nabij Coop en Kerk, zouden beginnen in de maand juni maar op verzoek van onze ondernemers zal dit voor Babberich belangrijke werk door de Provincie nu starten na het schuttersfeest in september.

  6. Aan te bevelen activiteiten:

  • Babberich ’t Centrum Toernooi darten op zaterdag 13 april in ’t Centrum Reijmer, inloop 18 uur, start 19 uur, het betreft hier open darts, recreanten darts en dames darts, inschrijfgeld € 7,50 pp, zie ook de flyer op onze website www.dorpsraad-babberich.nl

  • Kulturhus de Borg eveneens op zaterdag 13 april Concert van de Harmonie St.Franciscus en het Opleidingsorkest, aanvang 20 uur, de toegang is gratis, thema is filmconcert At The Movies, zie ook de flyers op onze website www.dorpsraad-babberich.nl

  1. Babberich schoonmaakactie, er zijn op dit moment gesprekken aan de gang o.m. met de Dorpsraad, Basisschool St.Franciscus en anderen om op een zaterdag in april een grote schoonmaakactie in het openbare van Babberich te organiseren. Wellicht komt die datum uit op zaterdag 13 april, zodra hierover wat nader bekend wordt melden wij dat u en op onze website www.dorpsraad-babberich.nl

  2. Inzake de harmonisatie en herijking van het subsidiebeleid zullen, zoals op de informatie avonden door de gemeente is medegedeeld, de nieuwe regels en het beleidskader waarschijnlijk door de gemeenteraad van juli worden vastgesteld, wij houden u van de voortgang op de hoogte.

Graag zien wij u allemaal op de feestelijke bijeenkomst 28 maart aanstaande in ons Kulturhus de Borg, in de bijlage is uw uitnodiging en het programma bijgevoegd.

Tot dan en hartelijke groet, Willy van Dinther, voorzitter.

Agenda

Vind ons op Facebook