Dorpsraad

Babberich

Even binnenkijken bij…..Driestroomhuis Babberich

Wij zijn een bijzonder gezin dat vooral probeert bijzonder gewoon te zijn. Aandacht, structuur, liefde en beschikbaar zijn, sleutelwoorden in ons gezin. Naast onze vier biologische kinderen vangen we acht kinderen op voor wie bovenstaande niet vanzelfsprekend is. Zij kunnen niet meer thuis wonen. De kinderen die bij ons wonen hebben allemaal een verstandelijke beperking in combinatie met hechtingsproblematiek. Wij zijn een gezinshuis dat perspectief wil bieden,wat inhoudt dat we ons richten op langdurig verblijf van de kinderen in ons gezinshuis. Wij bieden verblijf met behandeling. Naast wonen krijgen de kinderen intensieve trajecten voor de behandeling van hun hechtingsproblematiek en het verwerken van hun trauma’s. Samen met de kinderen gaan we op weg naar een mooie toekomst waar ze ook terug kunnen kijken op mooie en fijne dingen, leuke herinneringen creëren. In de praktijk functioneren we zoveel mogelijk waar dat kan als een ‘normaal’gezin. Leuke dingen doen, omzien naar elkaar en plezier hebben zijn belangrijk.Sinds 2018 is Driestroomhuis Babberich in het bezit van het Keurmerk Gezinshuizen. ‘ Even binnenkijken ‘ is een nieuwe innovatie van Driestroomhuis Babberich. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zoveel mogelijk participeren in de maatschappij en we willen de maatschappij betrekken bij ons bijzondere gezin en onze mooie woonplek. Eind van het jaar zal de aftrap zijn van de eerste editie van ‘even binnenkijken’. Meer informatie volgt nog.

Martijn en & Chantal Hunting , Driestroomhuis Babberich.

Driestroomhuis vignet

Zwanenwaay 2 6909 BR Babberich

Tel: 06 126 325 94

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www,driestroomhuisbabberich.nl

Nieuwsbrief met agenda

Beste mensen, we hebben gekozen voor een nieuwsbrief in combinatie met de agenda, lijkt ons goed én wordt iedere maand huis aan huis bezorgd, soms, zoals deze keer , zit er een extra bijlage bij waarbij wij aan een paar verenigingen, zaken of anderszins bijzondere aandacht willen schenken. In willekeurige volgorde een aantal wetenswaardigheden:

  • U heeft allemaal in de Zevenaar Post gelezen het artikel over de “Bussluis in de Zwanenwaay”, hiervoor moet een adquate oplossing komen, de buurtbewoners zijn terecht in actie gekomen , binnenkort volgt een gesprek tussen de groep en de wethouder.
  • “Glasvezel in buitengebied” op 19 november sloot de termijn en in onze gemeente Zevenaar heeft 52,2 % JA gezegd, de uitvoering gaat in fasen, wij houden u op de hoogte
  • In ons dorp hebben we inmiddeld 10 AED’S, uniek voor een dorp en dat hebben wij te danken aan de zeer grote afdeling van de AED Babberich met zijn vele vrijwilligers.
  • Op 20 december 2018 wordt in onze gemeente Zevenaar de nieuwe burgemeester beëdigd, na unanieme voordracht van de gemeenteraad wordt dit de 50 jarige heer Luciën van Riswijk, wij heten onze nieuwe burgemeester ook in Babberich van harte welkom en hopen dat hij ons snel zal bezoeken. Wij bedanken de beide interim burgemeesters de heer Jeroen Staatsen en mevrouw Ella Schadd-de Boer voor hun vele goede werk.
  • CV de Schuumneuzen 55 jaar, onze felicitaties gaan uit naar deze voor ons dorp belangrijke vereniging, welke een grote bijdrage levert, met haar Pronkzitting en het Carnaval voor iedereen, aan de leefbaarheid in ons dorp.
  • Fietspad/voetpad over de fietsbrug Kloosterpad / Sleeg is conform wens van onze Dorpsraad geheel vernieuwd en verhard en goed begaanbaar, binnenkort nog verlichting.
  • Op 1 november heeft de Provincie Gelderland en de Gemeente Zevenaar uitleg gegeven over de aanpassingen Dorpstraat, de Oversteek, Beekseweg en Babborgaplein, alle wensen van de Dorpsraad en het Schoolbestuur, zijn gehonoreerd, oplevering juni/juli 2019
  • Ook dit jaar levert en plaatst de Dorpsraad-Babberich samen met de gemeente Zevenaar weer een prachtige KERSTBOOM met verlichting aan de voorzijde van onze Sint-Franciscuskerk op het Babborgaplein.
  • Kijk op en lees onze website www.dorpsraad-babberich.nl voor al het nieuws met foto’s.
  • In de volgende nieuwsbrief een reportage over het Driestroomhuis Babberich, zie hieronder.

Willy van Dinther, voorzitter

Driestroomhuis vignet

 

Zwanenwaay 2 6909 BR Babberich

Tel: 06 126 325 94

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www,driestroomhuisbabberich.nl

Fietspad/voetpad Sleeg/Fietsbrug gerealiseeerd.

brug1Met genoegen presenteren wij de foto’s welke bestuurslid Bert Snippe heeft gemaakt, van het gerealiseerde fiets-voetpad vanaf de Fietsbrug Kloosterpad naar de Sleeg.

De Dorpsraad-Babberich heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt voor een juiste aanpassing van de nieuwe fietsbrug Kloosterpad/Sleeg om deze makkelijker te maken voor de fietsers, Pro-Rail heeft volledig aan onze wensen voldaan.

Vervolgens kwam de bereikbaarheid voor fietsers vanaf de Fietsbrug naar de Sleeg en terug, dit oude pad was dichtgegroeid en onbegaanbaar en de Dorpsraad-Babberich heeft hiervoor ook een plan voor verharding ingediend bij de gemeente met hier en daar een lichtpunt.

Ook de gemeente Zevenaar heeft volledig aan onze wens voor Babberich voldaan en het pad is verhard,  goed en veilig begaanbaar.

Lees meer...

Annie Scholten en Tonnie Burgers gehuldigd

Jaarvergadering Dorpsraad 2018 CustomOp donderdagavond 29 maart werd in ons Kulturhus de Borg de jaarvergadering gehouden van de Dorpsraad Babberich voor geheel Babberich.

Deze vergadering werd bezocht door ongeveer 45 personen, eigenlijk hadden we een veel grotere opkomst verwacht, gezien het feit dat we in ons dorp goed met elkaar bezig zijn om de leefbaarheid minimaal te behouden dan wel te verbeteren.

Onder de aanwezigen wethouder Nanne van Dellen, combinatiefunctionaris mw. Anke Voesten (vestigingsondersteuning en subsidies) en beleidsmedewerker de heer Maikel van der Beek ( het krachtlokaal ) van de gemeente Zevenaar en ervaringsdeskundige van de AED de heer Jan Lankwarden. Zij gaven ieder op zijn/haar gebied een deskundige en gloedvolle presentatie waarbij de aanwezigen volop vragen konden stellen en waardevolle informatie kregen.

Bij de bestuursverkiezing werden de zittende leden Tonnie Burgers, Geert Gieling en Pierre Jans bij acclamatie voor drie jaar herkozen.

Verder kwamen de gebruikelijke zaken aan de orde zoals verslag secretaris door Henriëtte van 20180329.Vergadering Dorpsraad 5 CustomBindsbergen, verslag penningmeester door Ton van Dinther. Aansluitend memoreerde Annie Scholten op indrukwekkende en treffende wijze de grote verdiensten van AED- Verkeersregelaar vrijwilliger Theo Boekhorst, die op veel te vroege leeftijd plotseling is overleden. De kascommissie Gaby Snelders en Ria Beudel gaven hun goedkeuring aan het financiële verslag en in de nieuwe kascommissie werden benoemd Deborah Kicken en Maurice Driessen.

Onze voorzitter Willy van Dinther gaf een uiteenzetting van een aantal zaken die gerealiseerd waren in het afgelopen jaar ( en dat is echt heel veel ) en memoreerde de plannen en activiteiten waarbij natuurlijk vrijwilligers én geld een grote rol spelen.

Hij was blij met de toegekende subsidie aan het Oranjecomité voor 2018 en 2019, de geschonken kleurenprinter door Hendriks Coffee via de Liemers Uitdaging, de uitstekende band met de Gemeente Zevenaar, gaf uitleg over de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming), welke op 25 mei 2018 van kracht wordt, hierover worden de verenigingen uitgebreid geïnformeerd, gaf uitleg over het melden van calamiteiten in het dorp ( er waren schriftelijke verzoeken ingediend inzake de (verkeers)veiligheid van o.m. Franciscusstraat, Schutterpad, uitrit Stoepenkamp/Dorpstraat, verlichting bij de Waay, Schutterpad en bij het nieuw aan te leggen fietspad het Witte Kruis/Maatjesweg, gaf informatie over mogelijkheden omtrent zonnepanelen en glasvezel, de plaatsing van vijf aanduidingsborden “Welkom in Babberich”, de voortgang inzake de investeringen van het geschonken bedrag van € 10000,- o.m. Koersbal KB17, Babberich zal over alle zaken op de hoogte worden gehouden en zal op alles direct antwoord krijgen vertelde onze voorzitter.

Daarna kwam de verrassing van de avond aan de orde. Twee leden uit het bestuur van voorheen Werkgroep Leefbaar Babberich en vervolgens Dorpsraad Babberich zijn vanaf het begin in 1993 actief daarin en dus 25 jaar…een zilveren jubileum. ANNIE SCHOLTEN en TONNIE BURGERS werden door onze voorzitter toegesproken en geroemd om hun inzet voor onze gemeenschap, mensen waarop ons dorp al een kwart eeuw kan bouwen zei hij. Annie als een soort aanvoerder van de Babberichse AED, zij verzorgt o.m. de sponsorwerving, de data-base en is een echte stimulerende teamwerker. En Tonnie was de eerste voorzitter in de geschiedenis van de Dorpsraad en is thans bestuurslid belast met o.m. onderhoud wegen en groen ( hij heeft een prachtige groep om zich verzameld ) , Hij is in staat door zijn jarenlange ervaring als Dorpsraadbestuurder en gemeenteraadslid heel veel onderwerpen aan te kaarten die van groot belang zijn voor ons dorp.

Zij kregen beiden een heerlijk cadeau aangeboden én een dankbaar applaus van alle aanwezigen, namens heel Babberich : hartelijk bedankt besloot onze voorzitter.

Een prettige, verbindende avond in ons Kulturhus de Borg en de Dorpsraad Babberich doet er echt werkelijk alles aan om voor ons dorp klaar te staan in eendrachtige samenwerking in welke vorm dan ook. Wij zijn trots op alle vrijwilligers en spreken de hoop uit dat bijeenkomsten als deze in de toekomst mogen rekenen op veel meer belangstelling, een grote opkomst geeft een boost…..en wij doen het voor Babberich.klik voor meer foto's

Bestuur en wijkcontactpersonen Dorpsraad Babberich.

 

75 Jaar vrijheid, op weg naar 2020

75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 is een nieuw multimediaal project van Omroep Gelderland.

Het project werkt de komende jaren tot na de viering  van 75 jaar bevrijding in 2020. Dit doet Omroep Gelderland met o.a. een wekelijks televisiemagazine.

Aan de hand van de oorlogsgebeurtenissen uit die tijd, dagboeken en andere egodocumenten. De “gewone” Gelderlander komt zelf aan het woord over zijn of haar dagelijkse leven: over alledaagse dingen, over hoop en vrees en de manier waarop mensen zich door de oorlogsjaren heen sloegen. Verdriet en vreugde lagen vaak akelig dicht bij elkaar.

In dit kader komen ook twee inwoners uit ons dorp aan het woord, die vele verhalen en herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog kunnen vertellen.  Omroep Gelderland koos uit meerdere Babberichse kandidaten mevrouw Anneke Buiting-Schipper en Paulien Heuvels-Kok.

75 jaar vrijheid, op weg naar 2020, is vanaf 12 maart iedere maandag om 17.20 te zien op Omroep Gelderland.

( ook online te bekijken via www.gld.nl/tv )

( bron Omroep Gelderland )

Agenda

Vind ons op Facebook