Dorpsraad

Babberich

Verkeersproblemen in Babberich.

Er zijn momenteel veel verkeersproblemen in ons dorp en wel op 3 locaties:

  1. De bussluis aan het eind van de Zwanenwaay / Aerdseweg. Meermaals hebben de Dorpsraad en de aanwonenden dit aangekaart bij de gemeente Zevenaar en het heeft zelfs de Zevenaar Post gehaald. Tot heden zijn de toegezegde (tijdelijke) maatregelen niet getroffen. Na veel aandringen onzerzijds zal de gemeente nu de VERBODSBORDEN gaan plaatsen. Deze RODE borden met daarop “ verboden voor vrachtauto’s en andere auto’s” worden gehangen onder de BLAUWE borden voor de bussen aan weerszijden van de toegang- sluis ( dus zowel aan de kant van de Zwanenwaay als de Aerdtseweg ). Ook zal er dan nu streng worden gehandhaafd.
  2. Het Bouwverkeer Kloosterweide rijdt door en manoeuvreert zich o.m. door de Middag en Zandakker. Dit is ONTOELAATBAAR. Allereerst omdat het verkeerstechnisch niet kan en natuurlijk de verkeersveiligheid. Nu is de afgelopen week met de gemeente overeengekomen dat er aan de ingangen van de Middag GELE AANDUIDINGSBORDEN worden geplaatst met daarop de richting voor het bouw/vrachtverkeer Kloosterweide. Het vrachtverkeer kan en mag alleen gebruik maken van de verder op in de Dorpstraat gelegen weg richting de Boogsehof. Ook daar worden deze borden geplaatst. Dus niet meer door de Middag.
  3. Verkeersonveiligheid Veldhuizensestraat.Hier raast het verkeer onverantwoord doorheen. De gemeente gaat op ons verzoek aldaar kijken voor een oplossing en dat zal op korte termijn gebeuren, het heeft onze aandacht.

Wij zullen het een en ander nauwlettend in de gaten houden, Dorpsraad-Babberich, Willy van Dinther voorzitter.VerkeersproblemenVerkeersproblemen3Verkeersproblemen2

Klompenpad Babberich

De Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is in samenwerking met de Dorpsraad-Babberich met een aantal inwoners van Babberich bezig met het ontwikkelen van een nieuw Klompenpad.

De groep enthousiaste wandelaars en vrijwilligers breidt zich gestaag uit en er zijn al een tweetal nieuwe wandelroutes uitgezet en de groep heeft deze al gedeeltelijk verkend. De nieuwe wandelroutes maken het landschap, ecologie en cultuurhistorie beleefbaar voor de bewoners en recreanten.

Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarisch landschap die zoveel mogelijk over onverharde wegen lopen.

Voor ons dorp heeft de groep als start en finish gekozen ’t Centrum Reijmer, een vast en waardevol gegeven.

Nu het duidelijk is geworden dat er zeer zeker een prachtig Klompenpad in Babberich komt, zoeken wij nog meer liefhebbers en vrijwilligers, wilt u meedoen, meld u zich dan aan bij de heer Pierre Jans 0316-248486, hij coördineert met Tonnie Burgers namens de Dorpsraad-Babberich het geheel samen met mevrouw Dagmar Kroezen van de SLG.

Bestuur Dorpsraad-Babberich, Willy van Dinther voorzitter.

Enkele aandachtspunten

  • Wilt u alvast donderdag 28 maart 2019 in uw agenda zetten. Wij, de Dorpsraad-Babberich, houden dan de algemene jaarvergadering voor de inwoners van Babberich. Wij willen voor deze avond onze burgemeester, de heer Luciën van Riswijk, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Hij kan dan tegelijk kennismaken met u en onze verenigingen, ondernemers en instanties. Naast de gebruikelijke afhandelingen, willen wij deze avond wat feestelijk opfleuren door de komst van onze burgemeester. Wij hopen dat u en alle verenigingen, ondernemers en instanties in grote getale aanwezig zult zijn om onze burgemeester een warm welkom te geven. De avond begint om 20 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur in ons Kulturhus de Borg.
  • De Dorpsraad-Babberich is een belangrijke gesprekspartner geworden inzake de leefbaarheid. Maar wij willen graag dat u ons handvaten geeft waarover wij met bijvoorbeeld Gemeente, Provincie, Politie in gesprek kunnen blijven of gaan. Heeft u een idee over bijvoorbeeld : het geheel aanpassen aan de verkeersveiligheid in de omgeving Zwanenwaay, Franciscusstraat, De Nereestraat, het aanpassen van de verkeersveiligheid rondom St.Janshof en ontsluiting Boogsehof, het aanleggen van dan wel veiliger maken van kinderspeelplaatsen, het aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats i.v.m. de aanstaande verkeersaanpassingen Dorpstraat/Beekseweg/Babborgaplein, de woningbouw voor jongeren en ouderen ( waar zou dat kunnen en is daar belangstelling voor ), zo maar een aantal zaken die al wel lopen en waarover al veel is gesproken maar met uw steun en idee het ook conform geregeld gaat worden. Wellicht heeft u over andere belangrijke zaken ook een goed idee of voorstel, doe a.u.b. mee, praat mee, graag maken wij met u een afspraak.
  • Klompenpad Babberich, zaterdag 26 januari 2019 wordt een proef route gelopen, belangstellenden die willen deelnemen kunnen zich verzamelen om 11 uur bij ’t Centrum Reijmer te Babberich, de start is aldaar en ook het einde van de wandeltocht van ongeveer 5-6 kilometer. Van harte aanbevolen en u bent welkom.
  • Bij onze Sint-Franciscuskerk zullen in de komende maand vaste fietsenstallingen worden geplaatst, onze Dorpsraad-Babberich is momenteel volop bezig om deze wens van het Parochiebestuur te realiseren, onze Kerkbezoekers kunnen dan hun fietsen beter en ordelijk plaatsen.
  • Het Carnaval komt er aan, onze CV de Schuumneuzen hebben, na de succesvol en druk bezochte Pronkzitting, er zin in om ook een mooi Carnavalsfeest te organiseren voor iedereen in Babberich. Wij als Dorpsraad-Babberich komen daarop uitvoerig terug in onze nieuwsbrief rond 21 februari.
  • Iedere maand willen wij in een aparte bijlage extra aandacht schenken aan onze Babberichse verenigingen, ondernemers, instanties, bijzondere vrijwilligers. Wilt u ook eens extra aandacht, stuur ons dan een A4 tekst op of neem contact op en wij zullen zorgen dat het wordt verzorgd, doe mee aan ons verzoek, het is een mooi initiatief vinden wij.

Het rood-witte hart van Babberich: Sportvereniging Babberich

SV Babberich is de voetbalvereniging uit ons mooie dorp aan de Duitse grens. De vereniging heeft momenteel 3 senioren elftallen en een bloeiend 35+ team. Het bestuur van de SV is momenteel erg druk met het werven van vrijwilligers voor het terreinbeheer en achter de bar. Net als bij elke vereniging in de huidige maatschappij staat het vrijwilligerswerk bij SV Babberich onder grote druk. Afgelopen weken hebben we de ploeg van het terreinbeheer weer aardig op de rails gekregen maar elke aanvulling is natuurlijk welkom. Nu kunnen we ons gaan richten op het werven van het barpersoneel. Als u binnenkort wordt benaderd om mee te helpen deze diensten in te vullen, zou het natuurlijk fantastisch zijn als u een steentje kan bijdragen aan het overeind houden van onze roemrijke vereniging. En als u niet benaderd wordt maar toch graag wil meehelpen, vraag ik u om bij één van de bestuursleden aan de jas te trekken, want iedereen is welkom. Dan kunt u wellicht meehelpen met het organiseren van verschillende activiteiten die de komende periode nog op de rol staan zoals de nieuwjaarsreceptie, snert toernooi, dart toernooi, 35+ toernooi en als er nog andere ideeën zijn, staan we daar uiteraard voor open. Samen zijn we immers de vereniging!

Lees meer...

Bestuurlijke fusie St.Franciscusschool

Voor het versterken van kwalitatief goed onderwijs in Babberich heeft het bestuur van de Franciscusschool besloten tot een bestuurlijke fusie met LiemersNovum.Voor de ouders en leerlingen betekent de fusie dat er gewoon in Babberich op de Franciscusschool onderwijs gegeven blijft worden. In feite verandert alleen het bestuur. Nu wordt het bestuur nog gevormd door betrokken ouders,terwijl na de fusiedatum het bestuur wordt gevormd door LiemersNovum. Ook de medezeggenschapsraad heeft met de fusie ingestemd. Overigens blijft ook na de fusie de medezeggenschapsraad bestaan en houden ouders en personeel zoinvloed op school.

Voor de fusie is een onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de fusie voor de Franciscusschool een positieve bijdrage levert aan het versterken van de kwaliteit van onderwijs in Babberich. Door de fusie kan de school zich verder ontwikkelen en kan het onderwijs aan de kinderen verder worden verbeterd. Dit komt omdat de school deel uitmaakt van een grote, professionele organisatie. In de Liemers maken 26 scholen deel uit van LiemersNovum. LiemersNovum kent als motto ‘Samen werken aan eigen wijsheid”. Dit past ook prima bij het doel dat de school met de fusie nastreeft en zo blijft er ruimte voor de eigen identiteit van de school.

Impuls voor de school:

Lees meer...

Installatie burgemeester Gemeente Zevenaar

De heer drs. L.J.E.M. (Lucien) van Riswijk zal op donderdag 20 december 2018 tijdens een buitengewone raadsvergadering door de Commissaris van de Koning worden beëdigd als burgemeester van de Gemeente Zevenaar.

Deze buitengewone raadsvergadering vindt plaats vanaf 16.00 uur tot 17.30 uur.

Vanaf 19.30 uur – 22.00 uur is de receptie om onze nieuwe burgemeester te feliciteren met zijn benoeming en met hem kennis te maken onder het genot van een hapje en drankje.

Zowel de buitengewone raadsvergadering als de receptie vinden plaats op het Gemeentehuis Zevenaar, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar.

Agenda

Vind ons op Facebook