Dorpsraad

Babberich

Aan alle inwoners van Babberich

In januari 2017 ontvangt u allemaal een bewaar informatie in kleur met foto’s, namen, doelstellingen enzovoorts van uw Dorpsraad Babberich.

Omdat we tegen de Kerstdagen en Oud en Nieuw aanzitten, wil ik mij middels dit schrijven tot u richten.

De door u gekozen Dorpsraad doet er alles aan om de leefbaarheid en saamhorigheid in Babberich te bevorderen onder het motto “ Samen wonen en Samen leven” in ons prachtige dorp, waarop we met zijn allen trots zijn.

Babberich , een dorp waar het goed vertoeven is, wij hebben veel in huis en dat willen we graag behouden zoals bloeiende en velerlei verenigingen, een prachtig Kulturhus, de Kerk, de school, goede horecazaken, Coop en andere ondernemers.

Belangrijk zijn de straten en de wijken, wij moeten onze nieuwe inwoners van harte welkom heten en ze betrekken bij het sociaal cultureel maatschappelijk leven in ons, we wonen hier samen maar laten we ook met zijn allen hier ook leven.

Babberich heeft op sociaal, maatschappelijk, cultureel en sportief gebied veel

mogelijkheden, bijvoorbeeld: Het Gilde Sint-Jan, de Harmonie, het Tamboercorps, de SV Babberich, de Carnavalsvereniging, Ouderenwerk en Jeugdwerk, Dames en Heren koor, de toneelvereniging, Samen Eten , de Klankbordgroep, buurtpreventie, Dorpsraad en nog veel meer.

Willen wij deze prachtige verenigingen in stand houden dan zijn er vrijwilligers en leden nodig, in iedere straat of wijk zijn veel mensen al vrijwilliger of actief lid. Door samen te werken in uw straat of wijk stimuleren wij onze welkome nieuwkomers mee te doen, voor iedereen jongeren of ouderen is er genoeg te doen in Babberich.

Ook zijn er nog genoeg problemen in Babberich op te lossen zoals de verkeersveiligheid Babberichseweg, het Witte Kruis, Dorpstraat en Beekseweg, hieraan wordt volop gewerkt door gemeente en provincie maar we zitten ze op de huid om Babberich niet op de lange termijn te schuiven in deze, tijdelijke aanpassingen die de verkeersveiligheid bevorderen hebben voorrang.

De veiligheid in zijn algemeenheid bevorderen door buurtpreventie, de Dorpsraad heeft iedere 2 maanden een afspraak met de wijkagent en de beleidsmedewerker wijkgericht wonen daarin geven wij de knelpunten weer, hoe groot of klein ze ook zijn.

Ook wil de Dorpsraad samen met de Klankbordgroep en Caleidoz de zorg voor ouderen intensiveren, veel ouderen zijn eenzaam ( zonder dat velen er van weten ), ze kunnen niet meer van huis, hebben niet voldoende hulp bij klusjes, meld het ons alstublieft, wij maken er werk van.

Belangrijk dat heel Babberich weet dat de Dorpsraad er voor iedereen is, meld uw wensen, opmerkingen aan ons. Wij hebben al een aantal wijkcontactpersonen in uw omgeving zoals de Gildenstraat, het Witte Kruis, het Kwartier, maar wij willen in iedere wijk contactpersonen die de ogen en oren van de wijk of straat zijn, geef u op.

Belangrijk was de realisatie van het voetpad naar het Kulturhus, de voormalige VVV zitbanken die in grote getale langs de wegen in Babberich staan worden door de Dorpsraad opgeknapt, geschilderd en voortaan onderhouden, wij gaan ons nog meer inzetten voor betaalbare woningen met goede ontsluitingen en veilige wegen.

Ik wens u namens de Dorpsraad Babberich, hele fijne Kerstdagen en een gezond, voorspoedig en prachtig 2017.

Willy van Dinther,
Voorzitter Dorpsraad Babberich

Agenda

Vind ons op Facebook