Dorpsraad

Babberich

Werkgroep AED 

 

Doelstelling

De werkgroep AED zet zich in voor een “hartveilig” dorp. Dit doet zij middels het verzorgen van reanimatiecursussen en herhalingslessen. Het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Doel is zo veel mogelijk mensen die in Babberich wonen en/of werken op te leiden en toegang te verschaffen tot de 11 AED’s die de werkgroep in het dorp heeft opgehangen. Mensen die elders een opleiding hebben gevolgd en in het bezit zijn van een AED of EHBO certificering, kunnen zich ook aansluiten.
Ruim 100 opgeleiden staan momenteel bij ons ingeschreven.

 

reanimatieOpleiding

De opleiding (avondcursus van + 3 uur) wordt, bij voldoende aanmelding, door onze gecertificeerde instructeurs Jubbe Rasker verzorgd. Deze cursus en de herhalingslessen vinden plaats in het najaar in Kulturhus de Borg. Mensen die elders (bv  via hun werkgever) zijn opgeleid en in het bezit zijn van een geldig certificaat, kunnen zich eveneens aanmelden. 

Opgeleiden ontvangen van ons een sleutel die toegang verschaft tot de aed-kasten in ons dorp. Via onze werkgroep worden zij aangemeld bij HartslagNU zodat zij bij alarmering een oproep ontvangen via hun mobiele telefoon.
Opleiding en lidmaatschap zijn gratis (zie sponsoring)
Aanmelden kan via het mailadres van onze werkgroep: AEDbabberich[at]gmail.com

 

AED-locaties

Inzet van een Automatische Externe Defibrillator is van groot belang voor de slagingskans van een reanimatie. De aanwezigheid van een AED binnen 6 minuten van een (112)alarmering is daarbij leidend.
Om dit te halen zijn op 11 locaties in ons dorp AED’s opgehangen. Deze bevinden zich, i.v.m. de kans op diefstal, in een afgesloten metalen kast. Alle bij ons aangesloten opgeleiden zijn in het bezit van een sleutel. Ook is er een sleutel aanwezig in het pand waaraan de AED is opgehangen.
De AED bevindt zich in een koffer met schouderriem zodat deze gemakkelijk kan worden meegenomen. In de koffer bevinden zich naast de aed o.a. ook beademingsmaskers, handschoentjes en een kledingschaar. Leden van onze werkgroep controleren maandelijks de werking van de aed en dragen zorg voor het tijdig vervangen van accu’s en electroden.

koffer2kast3

kaart

babberichseweg 89 Babborgaplein 3a Beekseweg 8 Beekseweg 23 Dorpstraat 58 kamphuizerweg 11 Kloosterpad 17 Middag 55 5 Sleeg 27 Transito 21a Witte Kruis 105

Klik op de afbeeldingen om deze vergroot te bekijken.

 

De werkgroep AED

Onze werkgroep vormt een onderdeel van de dorpsraad Babberich en is als volgt samengesteld:

Werkgroep collecte:

Ria Derksen, Gerda Jongboer

Werkgroep materieel:

Geert Gieling, Henk Raben, Willy Penterman

Werkgroep opleidingen:

Ria Derksen, Thea Wanders

Werkgroep database:

Ria Beudel, Annie Scholten

Werkgroep faciliteiten:

Thea Wanders, Alfred Raaijmakers

Werkgroep sponsorwerving:

Annie Scholten, Trea Peters

Contactpersoon dorpsraad:

Geert Gieling

Voorzitter:

Henk Raben

Notulist:

Henriëtte van Bindsbergen


Wilt u onze werkgroep versterken dan bent u van harte welkom. U kunt zich melden via ons mailadres AEDbabberich[at]gmail.com of bij een van onze werkgroepleden.

 

Sponsoring

Om de drempel voor vrijwilligers zo laag mogelijk te maken zijn lidmaatschap,  opleiding en herhalingslessen gratis.
Een defibrillator gaat 10 jaar mee. Daarna moet deze vervangen worden. Electroden en accu’s dienen om de vijf jaar vervangen te worden. Ook kasten, sloten en overige materialen vergen onderhoud.
Vele sponsoren die ons werk voor een ‘hartveilig’ dorp belangrijk vinden, ondersteunen ons met een (jaarlijkse) donatie.  Ook wordt geld binnengehaald middels een huis aan huis collecte in Babberich.
Naast sponsorgelden ontvangen we (nog) een subsidie van de gemeente.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen meldt u dit dan via ons mailadres; AEDbabberich[at]gmail.com Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Sponsorlijst:

Adviesbureau Facilitaire Diensten 

Body & Beauty

Brima Fruit BV

Camping Rivo Torto

Coop Babberich

De Lorijn tweewielers 

G.Tollenaar & Zn 

Gal Rundveepedicure 

Good For You

H. Nagel Visspecialist

Intrprimus BV

Joseph’s Houtzagerij

Jorick Banning Tegelwerken

Kapsalon Lusil

Koning Financiële Diensten

Coldstorage Zevenaar bv.

Kuster Olie

Kroftman Trading

Landgoed Halsaf

Mach4Metal B.V.

Marcel Banning Tegelwerken

Meubelstoffeerderij De Waarborg

Naaldenberg Schilders

Raasing Aanhangwagenservice

Snackbar Partyservice Zonnemaat

Stal Bles

Ter Heerdt NV

Tinneveld Accountancy 

TotalRent, Aarsen, Harald Didam

Van Hunen &ZN

Visser Tentenverhuur BV

 Vis specialist “De Laak”

Haller Sport

Woonderijen

Diverse sponsoren die liever anoniem blijven of ons in het verleden hebben gesteund

Contact

reanimatiepop
Wilt u:

-meer informatie
-aanmelden voor een cursus
-vrijwilliger worden
-ons financieel ondersteunen

Meldt u zich dan via ons mailadres AEDbabberich[at]gmail.com    
Wij nemen dan direct contact met u op voor een afspraak.

 

 

Agenda

Vind ons op Facebook