Dorpsraad

Babberich

Nieuwsarchief

Uitnodiging jaarvergadering 29 maart 2018.

De Dorpsraad Babberich nodig alle inwoners van Babberich uit tot het bijwonen van de jaarvergadering welke gehouden zal worden op 29 maart 2018 in ons Kulturhus de Borg, 19.30-21.30 uur.

Gezien dat er een aantal belangrijke zaken aan orde komen welke ons allemaal betreffen, hopen wij op een grote opkomst, u bent van harte welkom.

Agenda bijeenkomst:

  1. Openingswoord door de voorzitter
  2. Verslag van de secretaris
  3. Verslag van de penningmeester, ook van de AED en Oranjecomité
  4. Verslag van de kascommissie
  5. Benoeming 2 nieuwe leden kascommissie
  6. De aftredende bestuursleden Tonnie Burgers, Geert Gieling en Pierre Jans stellen zich weer voor de komende 3 jaar beschikbaar.
  7. Presentatie door mw. Anke Voesten en de heer Maikel van der Beek gem. Zevenaar, betreffende o.m. subsidies
  8. Presentatie door de heer Jan Lankwarden, ervaringsdeskundige AED.
  9. Rondvraag en sluiting.

Aanbeveling van de werkgroep AED Babberich aan alle vrijwilligers, kom in groten getale naar deze bijeenkomst, de heer Jan Lankwarden geeft een deskundige presentatie over de AED, u kunt daarna met allerlei vragen bij hem terecht.

Ook na de presentatie van Anke Voesten en Maikel van der Beek, kunt u met allerlei vragen bij hen terecht, wellicht schuift ook wethouder Nanne van Dellen aan deze avond.

Agenda

Vind ons op Facebook