Dorpsraad

Babberich

Nieuwsarchief

In Memoriam

Deze week bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van de heer GERARD HENDRIKSEN.

Gerard was zijn leven lang een gemeenschapsmens die vele functies vervulde o.m. jarenlang gemeenteraadslid en wethouder in onze gemeente Zevenaar, hij was actief als wethouder tot 01 januari 2018.

Ook heeft Gerard veel goed werk voor Babberich gedaan, niet alleen als wethouder doch ook als voorzitter van onze SV Babberich en voorzitter van onze Dorpsraad Babberich.

Gerard werd in de loop van 2017 totaal verrast met de weer teruggekeerde ongeneeslijke ziekte, hij bleef echter tot het eind van zijn raadsperiode zoveel mogelijk doorwerken, hij kon deze strijd ditmaal niet meer winnen en overleed op 70 jarige leeftijd.

De Dorpsraad Babberich is Gerard veel dank verschuldigd en wenst zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte met dit grote verlies.

Willy van Dinther, voorzitter.

Agenda

Vind ons op Facebook