Dorpsraad

Babberich

Nieuwsarchief

Bewoners aan zet voor leefbaarheid dorpen

De noodzaak van bewonersinitiatieven ter verbetering of behoud van de leefbaarheid in de dorpen wordt steeds manifester. Actieve dorpsbelangenverenigingen zoals hier in ons dorp de Dorpsraad Babberich kunnen in veel gevallen antwoord bieden op de hedendaagse ontwikkelingen waarmee de dorpen geconfronteerd worden.

Nu de vrijemarkt-werking faalt in het bieden van oplossingen van kwesties als krimp, vergrijzing en schaarste aan voorzieningen op het platteland, moeten de eigen inwoners antwoord bieden op de negatieve effecten.

De krimp, vergrijzing, veranderende zorg behoeften, voorzieningenschaarste, veranderende behoefte aan woningbouw zoals levensloopbestendige woningen voor ouderen en woningen voor de jeugd,  de (verkeers)veiligheid hebben een enorme impact.

In dit kader is het van belang dat er in een dorp of kern een Dorpsraad  is die van grote toegevoegde waarde kan zijn in velerlei zaken. De taak van een Dorpsraad is o.a. representatief, adviserend, verbindend en activerend.

De verbindende rol van de Dorpsraad is van grote waarde, zij verbinden de bewoners, het verenigingsleven, de ondernemers, de overheden en initiatieven binnen het dorp zoals overkoepelende projecten op allerlei gebied, de Dorpsraad kan door hun overleg met de gemeente paden effenen voor burgerinitiatieven.

In ons mooie dorp Babberich functioneert de Dorpsraad al 25 jaar, de samenwerking met de inwoners en het verenigingsleven is effectief en vol wederzijds opgebouwd vertrouwen.

Indien er op welk gebied vragen, wensen, verbeteringen, aanpassingen zijn , meld u ze a.u.b. aan ons, wij proberen bij te dragen aan een leefbare samenleving in ons dorp.

Bestuur en werkgroepen Dorpsraad-Babberich.

Agenda

Vind ons op Facebook