Dorpsraad

Babberich

Nieuwsarchief

Annulering jubileumactiviteiten SV Babberich

SV Babberich annulering jubileum

Door de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus is SV Babberich

genoodzaakt de activiteiten op 28 maart rondom het 90 - jarig jubileum te schrappen.

Hoewel er geen keuze is, betreuren we dat we dit besluit moeten nemen.

Omdat onze mooie vereniging zeker dit jubileum verdient, zullen we op een later tijdstip

dit heuglijk moment alsnog vieren. We zullen te zijner tijd een nieuwe uitnodiging versturen.

Bestuur SV Babberich.

Agenda

Vind ons op Facebook