Dorpsraad

Babberich

Nieuwsarchief

Zorg en Ondersteuning anders georganiseerd

20170709.Dorpsraad.Bijeenkomst Sociaal team ZevenaarverkleindDe gemeente Zevenaar wil de zorg en ondersteuning anders gaan organiseren, dat wil zeggen dichterbij en efficiënter. Dit gebeurt met teams die op vaste momenten en op herkenbare plekken in de gemeente actief zullen zijn. B.v. op een vaste ochtend ( in Babberich bijvoorbeeld op dinsdag van 10-12 uur )  in ons Kulturhus de Borg.

Door de zorg en ondersteuning dicht bij de inwoners te organiseren, in de vorm van gebiedsteams, sluiten de oplossingen beter aan bij mogelijkheden en initiatieven in ons dorp. Het team ondersteunt onze inwoners op het gebied van zorg, opvoeding, welzijn, werk, inkomen en ideeën om het dorp nog aangenamer te maken.In deze teams zijn mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en van de gemeente actief. Samen met de inwoner, de mensen in hun omgeving, de vrijwilligers en organisaties in ons dorp, denkt het team mee  en zoekt samen met de inwoner naar oplossingen. Als het nodig is, schakelen zij hulp, professionele of specialistische zorg in.

Babberich valt samen met Ooij, Oud-Zevenaar en Zuidspoor onder gebiedsteam Zuid. De planning is om rond half september 2017 in Babberich te openen. Het gebiedsteam heeft zich op maandag 10 juli aan de Dorpsraad Babberich, de KBO, Stichting Chronisch Zieken, Klankbordgroep BOOZ , WMO groep en de Sint-Franciscusschool gepresenteerd in ons Kulturhus de Borg en informatie verstrekt en wij hebben met zijn allen onze informatie aan het gebiedsteam verstrekt.

U krijgt van ons natuurlijk, na de vakantieperiode, nog verdere uitleg en wij zullen in onze nieuwsbrief 3 uitvoerig hierover nog verdere informatie verstrekken.

Namens de Dorpsraad Babberich, Willy van Dinther voorzitter

Agenda

Vind ons op Facebook