Dorpsraad

Babberich

Organisatie van de dorpsraad

Doelstelling van de Dorpsraad
De Dorpsraad is er om de belangen van het dorp Babberich en haar bewoners te vertegenwoordigen en de leefbaarheid in het dorp te bevorderen.

De Dorpsraad is namens de bewoners van Babberich gesprekspartner voor gemeente(n), provinciale en nationale overheid, derden en andere samenwerkingspartners. De Dorpsraad reageert op ontwikkelingen die Babberich aangaan en neem initiatief in zaken die Babberich betreffen. Tevens onderneemt zij actie als er belangen van bewoners of de leefbaarheid van het dorp worden geraakt, geschaad of dat deze kunnen worden bevorderd.

Voor meer informatie over het ontstaan van de Dorpsraad klikt u op historie.

Organisatie
Om deze rol op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren is het bestuur van de Dorpsraad samengesteld uit leden uit verschillende geledingen van het dorp. Het bestuur komt iedere twee maanden bij elkaar voor een bestuursvergadering. Het dagelijks bestuur komt tussen de vergaderingen in eveneens bij elkaar.

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter

Willy van Dinther

Secretaris

Henk Dukkerhof

Penningmeester

Ton van Dinther


Voor een volledig overzicht van het bestuur klikt u op Bestuursleden Dorpsraad.

De werkzaamheden van het bestuur zijn in verschillende werkgroepen onder de bestuursleden verdeeld. Als u vragen of opmerkingen hebt t.a.v. een specifiek onderwerp kunt u dit melden bij het secretariaat of de betrokken bestuursleden hier rechtstreeks over benaderen.

Een overzicht van de werkgroepen kunt u hier vinden.

Agenda

Vind ons op Facebook