Dorpsraad

Babberich

Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op
8 maart in Duiven bekend gemaakt dat zij het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken voor de precieze ligging en inpassing van deze nieuwe weg heeft getekend.

Op 16 maart 2017 ligt het tracébesluit, waarin de aanvullende maatregelen uit de bestuursovereenkomst van november 2015 zijn opgenomen, op verschillende locaties ter visie. Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, kunnen van 17 maart tot en met 28 april 2017 beroep instellen tegen het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) door een beroepschrift bij de Raad van State in te dienen. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht, omdat er bijvoorbeeld wijzigingen in het tracébesluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerptracébesluit.

Na de uitspraak van de Raad is het tracébesluit onherroepelijk en kan worden gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van het DBFM contract. De verwachting is dat de bouw van het trace drie jaar duurt. Waarna het verkeer in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg kan rijden.

Lees meer...

Voetpad Dorpstraat

Goed nieuws. Het gevraagde voetpad aan de Dorpstraat ( v.a. Resto Aalbers naar het Babborgaplein ) is definitief door de gemeente akkoord bevonden en is opgenomen in hun uitvoeringsplanning 2016.

 

Agenda

Vind ons op Facebook