Dorpsraad

Babberich

Samen eten in Kulturhus de Borg

Iedere dinsdag ( oneven weken ) een heerlijk maaltijd bereiden en opdienen aan ongeveer 40 deelnemers, de kosten zijn € 7,- per persoon. De ouderen en alleenstaanden genieten er met volle teugen vol. 

Onze voorzitter Willy van Dinther heeft aan alle vrijwilligers een heerlijke fles aangeboden en een blijvende ingelijste poster in het Kulturhus de Borg, een blijk van grote waardering aan de vrijwilligers en aan de dankbare deelnemers, dit is ook Babberich.

Lees meer...

Vrijdag 17 maart: Aangenaam Wonen en Leven middag

Vrijdag 17 maart organiseert Caleidoz Welzijn een middag over aangenaam (blijven) wonen en leven in zalencentrum Staring. De toegang is gratis.

Tijdens deze middag kunt u uitgebreid kennismaken met alle facetten van het aangenaam, veilig en comfortabel blijven wonen in uw eigen huis. Er is een doorlopende informatiemarkt waar de partnerorganisaties hun activiteiten op het gebied van veiligheid, welzijn, wonen en zorg presenteren. U kunt met hen praten over wat u zelf kunt doen om langer aangenaam te kunnen wonen en leven. Daarnaast zijn er verschillende workshops. René Bierman van de Veiligheidsregio geeft een workshop brandpreventie. Fysiotherapeut Marleen Bus vertelt u alles over valpreventie. U kunt in gesprek gaan met woonadviseur Patricia Groenenstijn. Er is een theaterbijeenkomst waar geheugenproblemen aan de orde komen. Acteurs van Ervarea laten de werking van ons brein tot leven komen door herkenbare voorbeelden uit ons eigen gedrag. Aangenaam Wonen is een initiatief van Caleidoz Welzijn en de gemeente Zevenaar en is in het najaar van 2016 gestart in Babberich, Ooy en Oud-Zevenaar. Het doel van het project is mensen bewust te maken dat ze actie kunnen ondernemen om langer zelfstandig, veilig en aangenaam thuis te wonen. Daarnaast zijn zorg en welzijn ook een belangrijk onderdeel van het project, waarbij specifiek aandacht is voor mensen met een dementie. De Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy, Dorpsraad Ooy, Dorpsraad Babberich en KBO Babberich zijn nauw betrokken bij het project.

De middag is van 13.00 – 16.30 uur Grietakkers 3 in Zevenaar. Kijk voor meer informatie over het project op www.caleidoz.nl/aangenaamwonen.

 

De brief en de enquête over "AANGENAAM WONEN"

Wilt u bij het ouder worden zelfstandig, veilig en comfortabel blijven wonen? De eerste stap kunt u zelf zetten. Daarbij krijgt u hulp in de vorm van het project Aangenaam Wonen.
Klik hier voor de brief van Stef Bijl, Wethouder gemeente Zevenaar en de enquête over "aangenaam wonen" en vul hem in en stuur hem op. Wij horen graag jullie meeningen.

Aangenaam wonen

Op 29 november j.l. was er in het Kulturhus “De Borg” een door Caleidoz Welzijn georganiseerde bijeenkomst waarin een toelichting werd gegeven over het project “Aangenaam Wonen” in Babberich. Daar de zorg in Nederland nogal verandert worden mensen aangesproken op hun zelfredzaamheid. Veel senioren zullen langer thuis blijven wonen en dat vraagt om woningen die daarop aangepast zijn. Caleidoz Welzijn is samen met de Gemeente Zevenaar en andere organisaties (o.a. de Dorpsraad en de K.B.O. uit Babberich) het project Aangenaam Wonen gestart. De primaire doelgroep is senioren van 55 jaar en ouder.

Naast aanpassingen aan de woningen – denk aan veiligheid en comfort – is het langer meedoen in de samenleving belangrijk. Voor eventuele aanpassingen aan Uw woning kunt U zelf de huistest via internet doen (www.caleidoz.nl/aangenaamwonen). Op deze site kunt U meer informatie vinden over dit project. Ook kunt U een afspraak maken met een van de woonadviseurs (via tel.: 0316-243200 ). Bent U 55 jaar of ouder dan komen zij bij U langs voor een gratis persoonlijk woonadvies. Binnenkort ontvangen alle 55 plussers in Babberich een enquête over Aangenaam Wonen, welke wij van harte aanbevelen.

Agenda

Vind ons op Facebook