Dorpsraad

Babberich

Aangenaam wonen

Op 29 november j.l. was er in het Kulturhus “De Borg” een door Caleidoz Welzijn georganiseerde bijeenkomst waarin een toelichting werd gegeven over het project “Aangenaam Wonen” in Babberich. Daar de zorg in Nederland nogal verandert worden mensen aangesproken op hun zelfredzaamheid. Veel senioren zullen langer thuis blijven wonen en dat vraagt om woningen die daarop aangepast zijn. Caleidoz Welzijn is samen met de Gemeente Zevenaar en andere organisaties (o.a. de Dorpsraad en de K.B.O. uit Babberich) het project Aangenaam Wonen gestart. De primaire doelgroep is senioren van 55 jaar en ouder.

Naast aanpassingen aan de woningen – denk aan veiligheid en comfort – is het langer meedoen in de samenleving belangrijk. Voor eventuele aanpassingen aan Uw woning kunt U zelf de huistest via internet doen (www.caleidoz.nl/aangenaamwonen). Op deze site kunt U meer informatie vinden over dit project. Ook kunt U een afspraak maken met een van de woonadviseurs (via tel.: 0316-243200 ). Bent U 55 jaar of ouder dan komen zij bij U langs voor een gratis persoonlijk woonadvies. Binnenkort ontvangen alle 55 plussers in Babberich een enquête over Aangenaam Wonen, welke wij van harte aanbevelen.

Agenda

Vind ons op Facebook