Dorpsraad

Babberich

Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op
8 maart in Duiven bekend gemaakt dat zij het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken voor de precieze ligging en inpassing van deze nieuwe weg heeft getekend.

Op 16 maart 2017 ligt het tracébesluit, waarin de aanvullende maatregelen uit de bestuursovereenkomst van november 2015 zijn opgenomen, op verschillende locaties ter visie. Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, kunnen van 17 maart tot en met 28 april 2017 beroep instellen tegen het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) door een beroepschrift bij de Raad van State in te dienen. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht, omdat er bijvoorbeeld wijzigingen in het tracébesluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerptracébesluit.

Na de uitspraak van de Raad is het tracébesluit onherroepelijk en kan worden gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van het DBFM contract. De verwachting is dat de bouw van het trace drie jaar duurt. Waarna het verkeer in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg kan rijden.

Lees meer...

Vrijdag 17 maart: Aangenaam Wonen en Leven middag

Vrijdag 17 maart organiseert Caleidoz Welzijn een middag over aangenaam (blijven) wonen en leven in zalencentrum Staring. De toegang is gratis.

Tijdens deze middag kunt u uitgebreid kennismaken met alle facetten van het aangenaam, veilig en comfortabel blijven wonen in uw eigen huis. Er is een doorlopende informatiemarkt waar de partnerorganisaties hun activiteiten op het gebied van veiligheid, welzijn, wonen en zorg presenteren. U kunt met hen praten over wat u zelf kunt doen om langer aangenaam te kunnen wonen en leven. Daarnaast zijn er verschillende workshops. René Bierman van de Veiligheidsregio geeft een workshop brandpreventie. Fysiotherapeut Marleen Bus vertelt u alles over valpreventie. U kunt in gesprek gaan met woonadviseur Patricia Groenenstijn. Er is een theaterbijeenkomst waar geheugenproblemen aan de orde komen. Acteurs van Ervarea laten de werking van ons brein tot leven komen door herkenbare voorbeelden uit ons eigen gedrag. Aangenaam Wonen is een initiatief van Caleidoz Welzijn en de gemeente Zevenaar en is in het najaar van 2016 gestart in Babberich, Ooy en Oud-Zevenaar. Het doel van het project is mensen bewust te maken dat ze actie kunnen ondernemen om langer zelfstandig, veilig en aangenaam thuis te wonen. Daarnaast zijn zorg en welzijn ook een belangrijk onderdeel van het project, waarbij specifiek aandacht is voor mensen met een dementie. De Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy, Dorpsraad Ooy, Dorpsraad Babberich en KBO Babberich zijn nauw betrokken bij het project.

De middag is van 13.00 – 16.30 uur Grietakkers 3 in Zevenaar. Kijk voor meer informatie over het project op www.caleidoz.nl/aangenaamwonen.

 

Aangenaam wonen

Op 29 november j.l. was er in het Kulturhus “De Borg” een door Caleidoz Welzijn georganiseerde bijeenkomst waarin een toelichting werd gegeven over het project “Aangenaam Wonen” in Babberich. Daar de zorg in Nederland nogal verandert worden mensen aangesproken op hun zelfredzaamheid. Veel senioren zullen langer thuis blijven wonen en dat vraagt om woningen die daarop aangepast zijn. Caleidoz Welzijn is samen met de Gemeente Zevenaar en andere organisaties (o.a. de Dorpsraad en de K.B.O. uit Babberich) het project Aangenaam Wonen gestart. De primaire doelgroep is senioren van 55 jaar en ouder.

Naast aanpassingen aan de woningen – denk aan veiligheid en comfort – is het langer meedoen in de samenleving belangrijk. Voor eventuele aanpassingen aan Uw woning kunt U zelf de huistest via internet doen (www.caleidoz.nl/aangenaamwonen). Op deze site kunt U meer informatie vinden over dit project. Ook kunt U een afspraak maken met een van de woonadviseurs (via tel.: 0316-243200 ). Bent U 55 jaar of ouder dan komen zij bij U langs voor een gratis persoonlijk woonadvies. Binnenkort ontvangen alle 55 plussers in Babberich een enquête over Aangenaam Wonen, welke wij van harte aanbevelen.

Voetpad Dorpstraat

Goed nieuws. Het gevraagde voetpad aan de Dorpstraat ( v.a. Resto Aalbers naar het Babborgaplein ) is definitief door de gemeente akkoord bevonden en is opgenomen in hun uitvoeringsplanning 2016.

 

3e Spoor

Sinds 2009 werkt ProRail in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en milieu aan een planstudie voor de aanleg van een derde spoor tussen Zevenaar en de Duitse grens, dat in Duitsland verder doorloopt tot Oberhausen. Het derde spoor wordt aangelegd om de verwachte groei van het treinverkeer te kunnen verwerken en om het snelle ICE-verkeer te kunnen scheiden van het langzamere goederen-verkeer en (in de toekomst verwachte) regionale personenverkeer.

De aanleg ervan heeft gevolgen voor de aanwonenden aan het spoor. Als dorpsraad zijn we naar de bijeenkomst geweest van 24 september. Meer informatie over het 3e spoor is te vinden op de site van pro rail (Klik hier).

Tevens hebben wij onze zienswijze naar de minister gestuurd (klik hier).

 

Werkgroep AED 

 

Doelstelling

De werkgroep AED zet zich in voor een “hartveilig” dorp. Dit doet zij middels het verzorgen van reanimatiecursussen en herhalingslessen. Het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Doel is zo veel mogelijk mensen die in Babberich wonen en/of werken op te leiden en toegang te verschaffen tot de 11 AED’s die de werkgroep in het dorp heeft opgehangen. Mensen die elders een opleiding hebben gevolgd en in het bezit zijn van een AED of EHBO certificering, kunnen zich ook aansluiten.
Ruim 100 opgeleiden staan momenteel bij ons ingeschreven.

 

reanimatieOpleiding

De opleiding (avondcursus van + 3 uur) wordt, bij voldoende aanmelding, door onze gecertificeerde instructeurs Sanne Tilleman en Jubbe Rasker verzorgd. Deze cursus en de herhalingslessen vinden plaats in het najaar in Kulturhus de Borg. Mensen die elders (bv  via hun werkgever) zijn opgeleid en in het bezit zijn van een geldig certificaat, kunnen zich eveneens aanmelden. 

Opgeleiden ontvangen van ons een sleutel die toegang verschaft tot de aed-kasten in ons dorp. Via onze werkgroep worden zij aangemeld bij HartslagNU zodat zij bij alarmering een oproep ontvangen via hun mobiele telefoon.
Opleiding en lidmaatschap zijn gratis (zie sponsoring)
Aanmelden kan via het mailadres van onze werkgroep: AEDbabberich[at]gmail.com

 

AED-locaties

Inzet van een Automatische Externe Defibrillator is van groot belang voor de slagingskans van een reanimatie. De aanwezigheid van een AED binnen 6 minuten van een (112)alarmering is daarbij leidend.
Om dit te halen zijn op 11 locaties in ons dorp AED’s opgehangen. Deze bevinden zich, i.v.m. de kans op diefstal, in een afgesloten metalen kast. Alle bij ons aangesloten opgeleiden zijn in het bezit van een sleutel. Ook is er een sleutel aanwezig in het pand waaraan de AED is opgehangen.
De AED bevindt zich in een koffer met schouderriem zodat deze gemakkelijk kan worden meegenomen. In de koffer bevinden zich naast de aed o.a. ook beademingsmaskers, handschoentjes en een kledingschaar. Leden van onze werkgroep controleren maandelijks de werking van de aed en dragen zorg voor het tijdig vervangen van accu’s en electroden.

koffer2kast3

kaart

babberichseweg 89 Babborgaplein 3a Beekseweg 8 Beekseweg 23 Dorpstraat 58 kamphuizerweg 11 Kloosterpad 17 Middag 55 5 Sleeg 27 Transito 21a Witte Kruis 105

Klik op de afbeeldingen om deze vergroot te bekijken.

 

De werkgroep AED

Onze werkgroep vormt een onderdeel van de dorpsraad Babberich en is als volgt samengesteld:

Werkgroep collecte:

Ria Derksen, Gerda Jongboer

Werkgroep materieel:

Jan Mulder, Geert Gieling, Henk Raben

Werkgroep opleidingen:

Ria Derksen, Anja Hazenbrink, Thea Wanders

Werkgroep database:

Ria Beudel, Annie Scholten

Werkgroep faciliteiten:

Anja Hazenbrink, Thea Wanders, Alfred Raaymakers

Werkgroep sponsorwerving:

Annie Scholten, Trea Peters

Contactpersoon dorpsraad:

Geert Gieling

Voorzitter:

Alfred Raaymakers

Notulist:

Ria Joosten


Wilt u onze werkgroep versterken dan bent u van harte welkom. U kunt zich melden via ons mailadres AEDbabberich[at]gmail.com of bij een van onze werkgroepleden.

 

Sponsoring

Om de drempel voor vrijwilligers zo laag mogelijk te maken zijn lidmaatschap,  opleiding en herhalingslessen gratis.
Een defibrillator gaat 10 jaar mee. Daarna moet deze vervangen worden. Electroden en accu’s dienen om de vijf jaar vervangen te worden. Ook kasten, sloten en overige materialen vergen onderhoud.
Vele sponsoren die ons werk voor een ‘hartveilig’ dorp belangrijk vinden, ondersteunen ons met een (jaarlijkse) donatie.  Ook wordt geld binnengehaald middels een huis aan huis collecte in Babberich.
Naast sponsorgelden ontvangen we (nog) een subsidie van de gemeente.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen meldt u dit dan via ons mailadres; AEDbabberich[at]gmail.com Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Sponsorlijst:

Adviesbureau Facilitaire Diensten 

Body & Beauty

Brima Fruit BV

Camping Rivo Torto

Coop Babberich

D. Admiraal Holding BV

De Lorijn tweewielers 

Erpeka Autoservice

G.Tollenaar & Zn 

Gal Rundveepedicure 

H. Nagel Visspecialist

Holleman Vlees

Huurstek

Intrprimus BV

Joseph’s Houtzagerij V.O.F.

Jorick Banning Tegelwerken

Kapsalon Lusil

Koning Financiële Diensten

Kroftman Trading

Landgoed Halsaf

Mach4Metal B.V.

Marcel Banning Tegelwerken

Mechanical Innovations 

Meubelstoffeerderij De Waarborg

Naaldenberg Schilders

Raasing Aanhangwagenservice

Rijnland Transport en Expeditie Beheer B.V.

Snackbar Partyservice Zonnemaat

Stal Bles

‘t Centrum Reijmer 

Ter Heerdt NV

Tinneveld Accountancy 

TotalRent, Harald Aarsen, Didam

Van Hunen &ZN

Visser Tentenverhuur BV

 

                               Diverse sponsoren die liever anoniem blijven

 

Contact

reanimatiepop
Wilt u:

-meer informatie
-aanmelden voor een cursus
-vrijwilliger worden
-ons financieel ondersteunen

Meldt u zich dan via ons mailadres AEDbabberich[at]gmail.com    
Wij nemen dan direct contact met u op voor een afspraak.

 

 

Agenda

Vind ons op Facebook