Dorpsraad

Babberich

Nieuws van de werkgroep AED

Aan alle vrijwilligers en sponsoren,

Als vrijwilliger ontvangt u deze nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten van de diverse werkgroepen en actueel nieuws. Extra aandacht gevraagd voor de app vanHartslagNu verderop in deze nieuwsbrief. U als sponsor ontvangt deze nieuwsbrief zodat u kunt zien waar wij ons als werkgroep mee bezighouden en hoe uw sponsorgeld wordt besteed.
Lees deze nieuwsbrief dus vooral even goed door. Als er vragen zijn kunt u zich altijd wenden tot een van onze werkgroepleden. De namen staan onderaan deze nieuwsbrief vermeld. Ook kunt u een mail sturen naar ons mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees meer...

AED Babberich

Ontstaan en stand van zaken.

Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad begin 2007, is het voorstel gedaan om te komen tot een hartveilig Babberich.

De eerste bijeenkomst, een brainstorming met een aantal geïnteresseerden, werd gehouden op 15 mei 2007. Toen hoopten we nog dat we 2 AED's konden realiseren voor Babberich.

Er zijn gesprekken gevoerd met Hulpverlening Gelderland Midden en met de brandweer. Vanaf dat moment zijn we actief geworden met het werven van vrijwilligers en sponsoren .

In mei 2007 hadden zich in totaal 10 mensen aangemeld om mee te draaien in het AEDproject.

Inmiddels hebben we meer dan 110 personen die zijn opgeleid en gecertificeerd. Vanaf 1 mei 2008 zijn we echt operationeel. Hoe gaat dit in zijn werk?

AED Alert/HartslagNu:

Op 1 mei 2008 was het zover.

Wij zijn toen van start gegaan met het alarmeringssysteem van Hulpverlening Gelderland Midden (dat heette op dat moment nog PAMS). Korte tijd later werd dit AED Alert.

Als iemand in Babberich 112 belt, worden de vrijwilligers van de werkgroep AED - zo nodig - direct door de meldkamer per sms gealarmeerd. Intussen is ook dit programma weer vervangen. Vanaf medio 2012 werken we met HartslagNu.

HartslagNu is een softwareprogramma dat via een sms-bericht op de mobiele telefoon burgers in kan schakelen om handelend op te treden in het geval van een hartstilstand. Dit programma zorgt ervoor dat direct na de melding via 112 bij de meldkamer, getrainde burgers worden ingeschakeld om snel hulp te kunnen bieden.

Op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld "Babborgaplein 187" in Babberich, krijgt iemand een hartstilstand. Omstanders bellen direct 112 en de meldkamer zal direct de ambulancedienst inschakelen om naar het slachtoffer toe te gaan.

Daarnaast zal de meldkamercentralist een sms-bericht versturen naar de getrainde burgers die in het systeem zijn opgenomen en op dat moment binnen een vooraf bepaalde straal van bijvoorbeeld 500 meter van het slachtoffer kunnen zijn.

De boodschap in het SMS luidt als volgt:

"Ga naar Babborgaplein 187 en start reanimatie"

Alle mensen die deelnemen aan het AED-project van Babberich kunnen reanimeren en defibrilleren.

Iedereen die de oproep krijgt wordt verzocht direct en via de kortste weg naar het genoemde adres te gaan. Ga dus niet eerst langs een AED. Komt u er direct langs, dan kunt u deze wel meenemen. Laat de deur van de kast open staan, zodat een eventueel volgende passant kan zien dat de AED al is opgehaald. Dus: Rij, loop of fiets niet extra om voor een AED. Het zo snel mogelijk starten met reanimeren is het allerbelangrijkste!

De twee gewenste AED's zijn allang gerealiseerd. Er hangen er nu zelfs al 10

1 x geschonken door de Rabobank die hangt aan de (voormalige)zaak van Span.

1 x geschonken door Stöcker die hangt bij de pinautomaat aan het pand van ter Heerdt.

1 x gezamenlijk betaald door het Transportcentrum, die hangt aan het pand Transito 21.

1x betaald door Dorpshuis Sint Jan die hangt in de omgeving nabij de kruising Beekseweg/Ravenstraat/Eltenseweg.

1x door een sponsor die anoniem wenst te blijven, die hangt bij Sleeg 27.

1 x betaald door enkele sponsoren m.b.t. S V Babberich en de campings Rivo Torto en het Kwartier, die hangt op camping Rivo Torto.

1 x betaald door aannemersbedrijf Van Wijnen, Veropinex, de gemeente Zevenaar, de architect en verdere onderaannemers van Kulturhus De Borg die hangt buiten aan het Kulturhus.

1 x betaald door Broederij ter Heerdt, die hangt bij het bedrijf (rechts voor de toegangspoort tot het bedrijfsterrein). Met de auto bereikbaar via het Bettestraatje, met de fiets via Witte Kruis rechtsaf de Kamphuizerweg op ("de gemeente").

1 x uit de gelden van het onderhoudsfonds, die hangt aan het pand Middag 55-6.

1 x uit de gelden van het onderhoudsfonds, die hangt aan de garage bij het pand hoek Vendelstraat/Witte kruis 105.

Inmiddels zijn er 4 vervangen met geld uit het onderhoudsfonds.

Tot nu toe zijn alle kosten van de opleidingen, de kasten, de sleutels etc. betaald uit de sponsorgelden van de bedrijven en de opbrengst van de collecte door de inwoners van Babberich en de gasten van de campings.

Het AED fonds:

Dit fonds is in het leven geroepen om het voortbestaan van dit project voor lange termijn te garanderen. Het wordt gebruikt voor het betalen van de jaarlijkse vaste kosten zoals nieuw op te leiden personen.( Er vallen er altijd weer wat af.) herhalingslessen, verzekeringen, onderhoud, vergaderkosten, klein materieel en natuurlijk voor het vervangen van van de AED als deze is afgeschreven (7 - 10 jaar).

Afhankelijk van het saldo zal jaarlijks bekeken worden welke acties ondernomen worden.

Een aantal bedrijven en instellingen hebben inmiddels een vaste jaarlijkse bijdrage toegezegd.

Niet alleen het bedrijfsleven is hier verantwoordelijk voor. De burgers mogen ook hun steentje bijdragen. Het gaat ons tenslotte allen aan.

Een huis aan huis collecte zal dan ook zeker periodiek plaatsvinden.

Wat is HartslagNu en wat moet men doen om lid te blijven:

 HartslagNu is een sms dienst die ervoor zorgt dat via de meldkamer aangemelde burgerhulpverleners en AED's  worden ingeschakeld om hulp te bieden bij een hartstilstand. Voor meer uitgebreide informatie kunt u terecht op: www.hartslagnu.nl.

Ook de werkgroep AED in Babberich is hierbij aangesloten. Als u zich bij ons heeft aangemeld of u heeft bij ons de opleiding gehad, dan verwerkt de werkgroep Database uw gegevens in het bestand van HartslagNu.

Na deze aanmelding wordt direct een mail gestuurd. U ontvangt dan een gebruikersnaam en wachtwoord. Daar hoeft u niets mee te doen. De werkgroep database beheert nml al uw gegevens.

Als de herhalingsles niet heeft plaatgsvonden binnen een periode van 1 jaar na aanmelding en/of verlenging volgt een waarschuwings mail. U heeft dan nog 3 maanden de tijd om een herhalingsles te volgen. Na het aanpassen van de nieuwe datum door de werkgroep database ontvangt u hiervan een bevestiging. Dit is het teken dat u als AED hulpverlener nog actief mag blijven.

Volgt u de herhalingslessen via de werkgroep AED Babberich dan hoeft u dit niet te bewaken. Wij doen dit voor u. Volgt u de opleiding elders dan dient u jaarlijks een kopie van het verlengde certificaat te overhandigen, zodat voor tijdige verlenging van uw inschrijving in de database kan worden gezorgd. Ook dan zorgt de werkgroep database voor invoering van de nieuwe datum.

U moet dus zelf nooit muteren in het bestand van HartslagNu. Wij doen dit voor u.

Er worden één of twee inloopavonden per jaar gehouden. Deze zijn voor alle vrijwilligers gratis toegangkelijk. Dus ook voor die personen die de opleiding niet via de Werkgroep AED hebben gevolgd. U hoort ruim van tevoren waar en wanneer deze wordt/worden gehouden.

 

Werkgroep   Werkgroep   Werkgroep   Werkgroep   Werkgroep   Werkgroep
collecte   materieel   opleidingen   database   faciliteiten   sponsorwerving
                     
Ria Derksen   Jan Mulder   Alfred Raaymakers   Ria Beudel   Anja Hazenbrink   Annie Scholten
Gerda Jongboer   Geert Gieling   Ria Derksen   Annie Scholten   Thea Wanders   Trea Peters
    Henk Raben   Anja Hazenbrink       Alfred Raaymakers    
        Thea Wanders            

 

Contactpersoon Dorpsraad Babberich:
Geert Gieling

      vacature            
Notuliste: Nora Hofma                    
Voorzitter: Alfred Raaymakers                    

De werkgroep collecte

Verzorgt periodiek een collecte in Babberich incl. de campings. Wilt u meedoen?
Meldt u aan via het centrale mailadres.

De werkgroep materieel: zorgt voor het aanmelden en de regelmatige controle van de AED's, de kasten en overige materialen, alsmede het onderhoud hiervan.

De werkgroep opleidingen
Verzorgt het contact met docenten en legt de afspraken vast voor opleidingen, herhalingslessen en de inloopavond. Zij zorgt ook voor de certificaten van de vrijwilligers.

De werkgroep database
Bewaakt en actualiseert de gegevens van alle vrijwilligers en muteert in de bestanden van HartslagNu.

Wijziging van b.v. 06 nummer, adres etc svp zo snel mogelijk doorgeven aan zodat deze bestanden up to date zijn en blijven.

De werkgroep faciliteiten
Zorgt voor vergader- en lesruimte. Schenkt koffie en/of thee tijdens cursusavonden en vergaderingen en zorgt voor de planning en uitnodiging van de vrijwilligers voor de herhalingslessen, opleidingen en de inloopavond en organiseert een fietstocht bij voldoende animo.

De werkgroep sponsorwerving
Onderhoudt de contacten met bedrijven die deelnemen aan het AED fonds. Werft nieuwe sponsoren en verzorgt de facturering van de sponsorbijdragen.
Weet u iemand of een bedrijf? Mail ons. Heeft u informatie en/of opmerkingen voor een van deze werkgroepen mail dan naar Vermeld als onderwerp de werkgroep waar de mail voor bestemd is.

Wat te doen bij een oproep?

We worden alleen opgeroepen als het echt nodig is. De centrale begeleidt de melder en stelt dusdanige kritische vragen waaruit moet blijken of hulp al dan niet zinvol is. Als dit inderdaad het geval is krijgen we zo snel mogelijk een sms met het verzoek naar een bepaald adres te gaan.

Als u in de gelegenheid bent om te gaan (denk eraan, eigen veiligheid eerst), ga dan ook zo snel mogelijk naar de opgegeven locatie. Ga niet eerst extra langs een AED. Het belangrijkste is dat eerst gestart wordt met de reanimatie. Als er meerdere personen aanwezig zijn, kan altijd een van hen de AED alsnog gaan halen.
Komt u direct langs een AED, neem deze dan mee en laat de deur open staan, zodat anderen kunnen zien dat de AED al meegenomen is.
Als er bij een bedrijf gealarmeerd wordt zal er altijd iemand op u staan wachten bij de hoofdingang De alarmering voor de campings is natuurlijk wat lastiger, omdat hier veel personen verblijven op een zelfde locatie. Daarom hieronder in het kort hoe op deze locaties te handelen.

BELANGRIJK BIJ EEN MELDING: aan de telefoon is het belangrijk vooral rustig en duidelijk te communiceren, dus:

Wie ben je?   Zeg je naam
Waar ben je?    Plaats, straat/plein, welke kamer
Wat heb je nodig?     Politie/Brandweer/Ambulace
Om hoeveel slachtoffers het gaat!  
Eventuele leeftijd  
Wat het slachtoffer mankeert  

 

VERMELDT ALTIJD DAT HET OM EEN REANIMATIE GAAT! (voor de 2e ambulance en oproep burgerhulp

Enkele belangrijke punten in het kort:

 • Ga eerst naar het opgegeven adres. Alleen als je zonder omweg een AED kunnen pakken moet je dat doen. Deur van de kast openlaten. (bijna iedereen krijgt een sms ga naar ... en start reanimatie)
 • Parkeren van auto(s) denk aan ruimte ambulances.
 • Laat 1 persoon de leiding nemen. Reanimeren en beademen minimaal 2 maximaal 6 personen.
 • Bij voldoende vrijwilligers, laat 1 of 2 personen de naasten zo mogelijk kalmeren en aandacht geven.
 • Laat 1 persoon de ambulance opvangen.
 • Laat 1 persoon omstanders die niets kunnen doen wegsturen.

 

Wat is belangrijk na een oproep?

De werkgroep materieel zorgt voor de nodige te ondernemen actie. Als er niemand aanwezig is van deze werkgroep de AED terughangen (met pads) in de kast. Meldt dit direct even via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Na een inzet de AED nooit meegeven aan de ambulance.

Bereikbaarheid campings

Camping Rivo Torto:
Bij een melding zal er altijd iemand bij de hoofdingang (bij het woonhuis) staan om u op te vangen. Deze persoon zal u de weg wijzen naar de plaats van de calamiteit.

Camping Het kwartier:
Bij alle calamiteiten verzamelt men zich hier in de kantine. Hier moet u dus naar toe (als er niemand bij de ingang staat) zodat u van daaruit naar de plek kunt waar de hulp nodig is.

Camping Campschroer:
Ook hier is het verzamelen in de kantine (als er niemand bij de ingang staat) , waar u te horen krijgt op welke plek de hulp nodig is.

P.S. Fiets of wandel op een mooie dag eens over de campings en kijk naar de opgegeven locaties.

 

De Zoll AED, deze hangt nu op alle onderstaande 10 locaties.

 

Locaties:

 • Babborgaplein 3a , Kulturhus de Borg.
 • Dorpstraat 89, pand ter Heerdt naast pinautomaat Rabobank
 • Dorpstraat 58, familie Span
 • Beekseweg 8, bij camping Rivo Torto
 • Kruising Beekseweg/Ravenstraat . Vanaf de Beekseweg gezien aan de linkerzijde van het woonhuis (huisnummer23) van de familie Hazenbrink (WaarborgMeubel).
 • Sleeg 27 bij de familie Koenders. (Rechts achter het huis onder de overkapping)
 • Transportcentrum, Transito 21a bij Klemach BV (pand Denkers)
 • Kamphuizerweg 11, bij broederij ter Heerdt (rechts voor de toegangspoort tot het bedrijfsterrein). Met de auto bereikbaar via het Bettestraatje, met de fiets via Witte Kruis rechtsaf de Kamphuizerweg op ("de gemeente").
 • Middag 55-6 (onderdoorgang richting Landkamp)
 • Witte Kruis 105/Vendelstraat aan de garage van het woonhuis.

Voor alle verdere info Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

Vind ons op Facebook